Eurelectric

Eesti Elektritööstuse Liit on rahvusvahelise organisatsiooni EURELECTRIC liige alates aastast 2004.
 
Euroopa Elektritööstuse Liit EURELECTRIC on keskne organisatsioon, mis esindab elektritööstuse ühiseid huve. Liit loodi detsembris 1999 UNIPEDE ja EURELECTRIC liitmise teel. EURELECTRIC missioon on panustada elektritööstuse/energeetika arengusse ja konkurentsivõimesse ning tutvustada elektritööstuse rolli ühiskonna arendajana.
 
EURELECTRIC eesmärgiks on oma liikmete ühiste huvide esindamine ning esile kerkinud probleemide sügavuti uurimine läbi põhjaliku uurimustöö, mis hõlmab turgu, tehnoloogiat, seadusandlust ja muud. EURELECTRIC positsioonid ja seisukohad luuakse umbes 30 erinevas töörühmas, kus töötab mitusada aktiivset elektriala/energeetika spetsialisti.  Lisaks sellele suhtleb EURELECTRIC aktiivselt  erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esindab Euroopa Liidu siseselt elektritööstust, eelkõige oma liikmete huvide kaitsmist poliitilisel tasandil.
 
Lisainformatsioon EURELECTRIC kodulehelt www.eurelectric.org