Liidu seisukohad

MTÜ Eesti Elektritööstuse Liit eesmärk on kaitsta Eesti energeetika kui terviku huve ning sidustada elektritööstuse ja ühiskonna huvid. Energeetika valdkonnas tehtavatel otsustel on mõju Eesti energiamajandusele, mistõttu tuleb veelgi enam keskenduda seotud majandusvaldkondade komplekssele ja ühtses kogumis käsitlemisele, et saavutada suurem tõhusus. Pikaajalised energiamajanduse arengusuunad peavad ulatuslikumalt käsitlema majandusharude seotust ning väärtusahela komponente, et oleks võimalik tõsta Eesti majanduse konkurentsivõimet ja jätkusuutlikust tervikuna.

Seetõttu esitab Eesti Elektritööstuse Liit oma arvamusi, ettepanekuid ja seisukohti energeetika ja elektritööstusele olulistes valdkondades ning tegevustes.