Energeetika ABC

Eesti Elektritööstuse Liit peab oluliseks tarbijate teadlikkust energeetikast ja selle olemusest. Liit soovib tõsta huvi energeetika ja elektrivaldkonna vastu ning tutvustada sellega seotud mõisteid, sõnaseletusi ja sektori tulevikuväljavaateid. Soovime anda oma panuse  energeetikaalaste teadmiste arendamisele ja laiendamisele Eestis.