Liigu sisu juurde

Elektrivõrgu selgroo moodustavad jaotusvõrguettevõtjad (DSO-d), kes tagavad elektrienergia olemasolu meie majapidamistes ja tööstustes.

Kuna energiaüleminek toimub hetkel täie hooga, pakub just neutraalne turgu hõlbustav jaotusvõrk platvormi, kus meie energiasüsteemi uued osalised saavad tegutseda. Elektrisüsteemi süsinikdioksiidiheitme vähendamine nõuab lähiajal üha suuremat taastuvenergia tootmisvõimsuste olemasolu, mis tuleb suuta integreerida olemasolevatesse elektrivõrkudesse. Elektrisõidukite kasutuselevõtul on otsene mõju ka kohalike elektrivõrkude terviklikkusele ning jaotusvõrguettevõtjad töötavad välja lahendusi, mis hõlbustavad üleminekut elektritranspordile. Paralleelselt investeerivad jaotusvõrguettevõtjad ka oma võrkude uuendamisse ja 21. sajandi väljakutsetele vastavaks muutmisse. Uusi tehnoloogiaid, nagu nutiarvestid parandavad elektriarvete selgust ja esitamise kiirust ning võimaldab jaotusvõrguettevõtjatel oma elektrivõrke tõhusamalt kasutada. Samal ajal peavad elektri jaotusvõrguettevõtjad välja töötama lahendused oma võrkude ja süsteemide kaitsmiseks küberrünnakute eest.

Samuti tagab elektritööstus, et elektri jaotusvõrguettevõtjate seisukohti võetakse arvesse Euroopas uue universaalse reeglistiku – võrgueeskirjade – koostamisel ja rakendamisel. Meie põhiülesanne on kindlustada jaotusvõrguettevõtjatele pikaajaline regulatsioon investeeringute tegemiseks ja tarbijatele tagada ohutu, kindel ja usaldusväärne elektrivarustus.