Liigu sisu juurde

Kiire liikumine täielikult konkurentsivõimelisele integreeritud elektri hulgimüügiturule on ülimalt oluline asjaolu elektritööstuse kohustusele muutuda süsinikuneutraalseks enne 2050. aastat. Miks? Sest turud on parimad vahendid kogu protsessi kuluefektiivsuse tagamiseks.

Sinna jõudmiseks on aga vaja turge, mis on ka majanduslikult otstarbekohased – turud, mis on kohandatud kiiresti kasvava juhitamatu taastuvenergia osakaalu jaoks, nagu tuule- ja päikeseenergia. Seetõttu peaksid turud hindama mitte ainult paindlikkust, vaid ka süsteemi piisavust. Samuti tuleks turud paremini integreerida elektri tootmisvõimsuste puudujäägi puhuks ja tuleks piirata mõjuanalüüsideta poliitiliste sekkumise võimalust kriisides. Kahjuks vastab puhta energia paketi ja EL turusuuniste rakendamine sellele eesmärgile vaid osaliselt. See tagab küll piirkondliku lähenemisviisi süsteemi toimimisele, paremad üleeuroopalised piisavuse hindamised ja elektritaristu tõhusama kasutamise, kuid ei ole piisav, seetõttu annab Liit oma osa elektriturgude disaini reformimisel ja teeb tihedat koostööd Eurelectricuga.

Lisaks turukujundusele on elektrisektori investeerimiskindlus otsustava tähtsusega. Tänasest kuni 2030. aastani on vaja umbes 100 miljardit eurot aastas keskkonnasäästlikuks tootmiseks ja jätkusuutlikuks salvestamiseks, lisaks 35 miljardit eurot aastas elektri jaotusvõrkudele Euroopas. Elektritööstus on valmis nendes investeeringutes juhtrolli kandma eeldusel, et turukujundus tekitab õiguskindlust ning regulatiivne raamistik ja energiapoliitika (sealhulgas jätkusuutlik rahastamine) on pikaajaliselt paigas, alles siis tekib eeldus vajalikeks investeeringuteks süsinikuneutraalsuse saavutamiseks EL 2050. aastaks.

Elektrifitseerimine on kahtlemata Euroopa süsinikdioksiidiheitme vähendamise lahendus number üks, mida saab kasutada üha suurema hulga transpordi- ja kütte-/jahutuslahenduste puhul (Miks? Vaata siit). Kui aga otsene elektrifitseerimine ei ole veel teostatav ega tõhus, annab elektritööstus oma panuse ka energiasüsteemide integreerimise arutellu, pakkudes töötavaid lahendusi puhta elektri muundamiseks teistesse sektoritesse.

Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, on ka eesmärk tagada jätkuv arusaam tegevusteks, et Euroopa energiaturud vajavad EL uute finantsregulatsiooni ettepanekute (MiFID/R, REMIT, EMIR, MAD/R ja CRD) alusel asjakohastamist.