Liigu sisu juurde

Tarbijad on tänapäeva elektriturul võtmeisikud. Nende aktiivne tegutsemine tähendab tõhusat arengut uuenduslikuma, detsentraliseerituma ja süsinikdioksiidivabama elektrisüsteemi suunas.

Areneval elektriturul ei ole tarbijad enam passiivsed elektri kasutajad. Nad saavad kasu mitmesugustest uuenduslikest toodetest ja teenustest, sealhulgas energiatõhususest, tarbimise juhtimisest, kodusest energiahaldusest, salvestamisest ja elektrilisest mobiilsusest. Samuti saavad tarbijad soovi korral ise elektrit toota ja müüa.

Selliseid turge reguleerivad põhimõtted peaksid olema samad, mis kõigi teiste turgude puhul. Tarbijad peaksid saama teha teadliku valiku erinevate pakkumiste hulgast ja olema kaitstud teiste tarbijate ebaausate tegevuste eest. See valik peaks olema tagatud kõikjal, kus tarnijad ja muud teenusepakkujad (ESCO-d, agregaatorid, kohalikud energiaühistud jne) saavad turul tegutseda ja konkureerida võrdsetel tingimustel, et vastata tarbijate erinevatele ootustele ning arendada uusi tooteid ja teenuseid.

Lisaks hästi läbimõeldud ja konkurentsivõimeliste jaemüügiturgude rakendamisele on elektritööstus aktiivselt kaasatud tarbijaprobleemide lahendamisele. Sellised valdkonnad nagu turundus ja lepingute sõlmimine ning ka arveldamine, klienditeenindus, tarnija vahetamine ning vaidluste lahendamine on kõik üliolulised tagamaks olukorda, et tarbijad tunneksid end elektriteenuse pakkujaga suheldes kindlalt ja kaitstud.

Elektritööstuse eesmärk on tagada, et regulatiivne raamistik võimaldaks tarbijatel saada kasu uuenduslikest pakkumistest, õiglastest hindadest, läbipaistvatest arvetest ja erapooletutest vaidluste lahendamise mehhanismidest, ning tagame küberjulgeoleku, et nende tarbimisandmed on kaitstud ja turvalised.