Liigu sisu juurde

Kliimamuutustega kohanemine on tegevus, mis nõuab kiiret koos tegutsemist rahvusvahelisel tasandil ning Liit teostab seda läbi Euroopa elektritööstuste liidu EURELECTRIC. Dekarboniseerimine on maailmamajanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks oluline ja Liiduna oleme pühendunud koos Euroopa elektritööstusega mõistliku ülemineku eestvedamisele.

Pariisi kokkulepe andis selge signaali, et rahvusvaheline üldsus tunnistas vajadust koostöös kohaneda kliimamuutustega ja minna üle vähese CO2-heitmega maailmale. Elektrifitseerimine on ühiskondade dekarboniseerimise lahenduse oluline osa. Samas peab see protsess käima käsikäes konkurentsivõimelise elektrihinnaga ja usaldusväärse elektrivarustuse tagamisega kogu Euroopa energiaturul.

Liit toetab püüdlusi liikuda vähese CO2-heitmega majanduse poole viisil, mis on keskkonna- ja majandussäästlik ja ühiskondadele vastuvõetav. Oluline on teadmine, et EL energia- ja kliimapoliitika toetaks majanduste konkurentsivõimet, edendades kasvuhoonegaaside heitkoguste kulutõhusat vähendamist.

Elektritootmise CO2 vähendamisel on väärtus peale elektritööstuse enda ka kogu energiasektorile. Puhta elektri kasutamine aitab energiat kasutavaid sektoreid nagu transport või põllumajandus, mis eraldi üksinda ei suuda vajalikul tasemel süsinikdioksiidi heitmeid vähendada, oma heitkoguseid minimaliseerida. Puhtasse elektritootmisse ja üleminekut võimaldavatesse lahendustesse investeerimine hõlbustab kulutõhusat dekarboniseerimist, aidates samal ajal kaasa EL majanduse jätkusuutlikule arengule konkurentsivõimelise puhta elektri hinnaga ja hõlbustab seeläbi meie suutlikkust täita EL 2030. aasta kliimaeesmärkide kava, mille eesmärk on heitkoguste vähendamine 55% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega, võrreldes varasema 40% heitkoguste vähendamise eesmärgiga.