Liigu sisu juurde
  • Liit lähtub seisukohtade kujundamisel liikmete kokkulepitud ühistest huvidest.
  • Liit ei kujunda seisukohti, mis seavad kahtluse alla liidu valdkondliku pädevuse.
  • Liit kujundab oma seisukoha, võttes aluseks fakti- ja teadmispõhisuse, kaaludes samas parimal võimalikul viisil ka otsuse mõju elektritööstusele tervikuna. 
  • Liiduna selgitame oma seisukohtade – valikute ja otsuste – tagamaid ning ei väldi informatsiooni andmist, välja arvatud juhul kui see puudutab konfidentsiaalset ärisaladust või isiklikku elu.