Liigu sisu juurde

Kell tiksub halastamatult, Euroopa ja Eesti peavad kiirendama puhtama elektri kasutuselevõttu kogu majanduses. Tekkib küsimus miks? Sest see on kulutõhus lahendus süsinikdioksiidi vähendamiseks ühiskonnale vähem koormaval viisil. Elektrifitseerimine aitab parandada õhukvaliteeti, suurendada energiatõhusust, vähendada sõltuvust imporditavatest energiakandjatest ja luua uusi töökohti, millega tõustame inimeste heaolu.

Selleks, et Euroopa Liit saaks täita oma rohelise kokkuleppe (Green Deal) ambitsiooni ja muutuda sajandi keskpaigaks statistiliselt süsinikuneutraalseks, on selle kohustusliku eeldusena vaja hetkel enim heitkoguseid tekitavad sektorid – transport, hooned ja tööstuslikud protsessid – üle viia puhtale elektrile. Eurelectricu analüüs, mida Euroopa Komisjon suuresti toetab, näitab selgelt, et selleks on vaja elektrienergia osakaalu kasvatamist energia lõppnõudluses 35%-ni 2030. aastal ja 60%-ni 2050. aastal (võrreldes 23%-ga hetkel). Sinna jõudmiseks ei ole ootamine enam mõistlik: me peame koheselt alustama elektrifitseerimise kiiret arengut.

Mida tähendab elektrifitseerimine praktikas? Eesmärk peab olema, et elekter moodustaks 2050. aastal 50% kogu energiakasutusest tööstuslikes protsessides ning 63% transpordis ja hoonetes. Power-to-X, soojuspumbad ja elektritransport on selle eesmärgi saavutamiseks olulised osised.

Suurim kasvupotentsiaal peitub kahtlemata transpordis, kus elektrisõidukite arv ulatub 2050. aastal 130 miljonini (võrreldes 0,5 miljoniga 2015. aastal). Kõik need elektrilised autod, kaubikud, bussid ja veoautod toovad kliima osas vahetut kasu, samas hõlbustavad ka taastuvenergia integreerimist elektrisüsteemi. Akud võimaldavad salvestada üleliigset elektrienergiat, sest nutikas laadimine muudab elektrisõidukid hinnasignaalidele vähemtundlikuks.

Eurelectricu Accelerating Fleet elektrifitseerimise uuring näitab, et oleme transpordi elektrifitseerimise vallas suure arengu alguses. Euroopa sõidukipark koosneb 63 miljonist sõiduautost, kaubikust, bussist ja veoautost ja nende elektrifitseerimine tooks otsest kasu keskkonnale, aga ka sõidukipargi omanikele tänu elektrisõidukite omamise kulude vähenemisele.