Liigu sisu juurde

Energiakriis lõpeb, kui saavad rajatud uued tootmisvõimsused

Andres Tropp, Eesti Energia regulaatorsuhete osakonna juht Mõned nädalad tagasi jõustus Eestis seadusemuudatus, mille kohaselt peaks Eesti suutma aastal 2030 katta kogu enda elektri sisetarbimise taastuvelektriga. Selline eesmärgi seadmine ei …

Pyrrhose võit energeetikas

Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Veel üks selline võit ja ma olen kadunud – tuttav väljend on sobilik iseloomustamaks poliitilisel tasandil tervikpildi vähest tajumist pikemaajalises perspektiivis ning energeetikateemade komplekssusest …

Miks on vaja elektritööstustele SMAGRINET-i?

Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Kõrghariduse rahvusvahelistub ja koos sellega kasvab ka õpiränne. Kõrghariduse globaliseerumine on kaasa toonud muutused, mille peamise põhjusena nähakse eelkõige vajadust kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu järele. …

Elektritööstuses käib paralleelselt kolm revolutsiooni

Eesti Elektritööstuse Liidu juhatuse esimees Hando Sutter räägib Euroopa Liidu rohepöördest ja tehnoloogia kiire arenguga kaasas käivast elektritööstuse murrangulistest aegadest. Viimase kolme aastaga toimunud muutus on olnud uskumatu: järgmise aasta …

Euroopa elektritööstuse tulevikuvisioon

Lähtudes Pariisi kliimaleppest ning vajadusest tegeleda kliimamuutuste, õhusaaste ja loodusvarade ammendumise probleemidega, seistes keset tohutuid muutusi, mis on tingitud tehnoloogiast, digitehnoloogiale üleminekust ja Euroopa klientide suuremast aktiivsusest ning teadvustades energiatõhususe …

Keskkonnatasudest sõltub peaaegu kõik

Jaanus Arukaevu Rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte Ernst & Young (EY) analüüsis sel kevadel Eesti põlevkivitööstuse arengustsenaariume. Analüüsist selgub, et Eestis täna kasutatav iga-aastane keskkonnamaksude mehhaaniline tõstmine takistab tervikuna põlevkivitööstuse uuendamist. Meelevaldselt määratud …

Maavarade kasutamisel peaks lähtuma tunnete asemel pragmaatilisusest

Eelmisel nädalal levis ka Eestis uudis, et Lapimaal asuv Kevitsa niklikaevandus sai kohalikult omavalitsuselt laienemisloa. Õigus kaevandada aastas kümme miljonit tonni maaki teeb sellest Kanada ettevõttele kuuluvast kaevandusest põhjanaabrite suurima. …

Omast võttest sellili

Omast võttest sellili Tõnis Vare Elektriga soetud otsustest on kõige üllatavam koalitsioonilepingus toodud kavatsus kaotada senine põhimõte, et iga elektri tarbija ja elektri tootja peab majanduslikult vastutama oma elektri tarbimise …

Venemaa elektrikraanid on Eleringi segadusse ajanud

Tõnis Vare Eleringi juht Taavi Veskimägi avaldas eile enda isiklikus blogis artikli Venemaaga elektrikaubanduse piiramisest. Artiklis väidab Eleringi juht, et 15.03.2013 leppisid Balti  süsteemihaldurid (TSOd – transmission system operator) kokku …

Rahvusvahelise Energiaagentuuri juht: fossiilkütused taanduvad aeglaselt

Rahvusvahelise Energiaagentuuri juht: fossiilkütused taanduvad aeglaselt21.11.2013 Eesti Päevaleht Eesti võeti eile Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) liikmeks. Selle direktor Maria van der Hoeven ütleb, et maailm jääb põhiliselt fossiilkütustele tuginema veel aastakümneteks, …

Odavat Läti elektrit pole tarbija jaoks olemas

Odavat Läti elektrit pole tarbija jaoks olemasAndres Tropp  Käesoleva aasta oktoobrikuus avaldati meedias info, et odav Läti elekter solgib Balti elektriturgu. See ekslik väide on kahetsusväärne ja vajab seetõttu selgitust. …

Peaministrite pöördmine 20.02.2012

20. veebruaril 2012.a. saatis Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip ühes 12 teise Euroopa riigi peaministriga ühise pöördumise Euroopa Ülemkogu presidendile Herman van Rompuyle ja Euroopa Komisjoni presidendile José Manuel Barrosole. …

Üldteenuse hinnaregulatsioon

Üldteenuse hinnaregulatsioon kohtleb kliente ebavõrdseltKarla Agan Üldteenuse hinna arvutamine on näidanud, et hetkel kehtiv hinnaregulatsioon kohtleb üldteenuse kliente ebavõrdselt. Elektrituruseadus ütleb aga üheselt, et üldteenust tuleb osutada lähtuvalt võrdse kohtlemise põhimõttest. Probleemi …

Balti elektriturg vajab kiireid muudatusi

Jaanus Arukaevu Elektri hinna olulisuses ei kahtle keegi. Seda enam on oluline, et elektri hind kujuneks välja õiglase konkurentsi tingimustes ja oleks tarbijatele võimalikult soodne. Paraku peitub Balti elektriturul kehtivates …

Viis murrangut Eesti energiamaastikul

Sandor Liive Aasta alguses on hea prognoosida kõige tähtsamaid ees ootavaid muutusi. Usun, et energeetika ei ole Eesti ühiskonna probleem, vaid selgroog ja kasvuvõimalus. Leidsin viis olulist teemat, mis 2013 …

Aeg tuulutada energiamajanduse arengukava

Jaanus Arukaevu Eesti Elektritööstuse Liit toetab Maailma Energeetikanõukogu algatust Eesti energiamajanduse arengukava uuendamiseks. Kehtiv Eesti energiamajanduse riiklik arengukava kinnitati 2009 aasta juunis. Kava põhilised järeldused koostati veel varem, 2008 aastal. …

Euroopa Liidu energiapoliitika on kriisi ootuses

Tõnis Vare Euroopa Liidu energiapoliitika vajab kiiremas korras ümbervaatamist, sest kliimapoliitika eesmärkide saavutamise vahendite mittetoimimine ja arengud elektriturul on esile kutsunud muutuste vajaduse. Baasteadmine Euroopa Liidu energiapoliitika kujundamisel on asjaolu, …