Liigu sisu juurde

Balti elektrituru süsteemihaldurid peavad ülekandeteenuse osutamisel lõpetama Euroopa Liidu väliste elektritootjate eelistamise

Balti elektriturg toimib kahes õigusruumis. Balti kohalikud tootjad, tarbijad ning Euroopa riikide vahelised ülekandevõimsused alluvad Euroopa elektrituru reeglitele. Euroopa riikide ning Venemaa ja Valgevene vaheliste ülekandevõimsuste kasutamise viisi otsustavad aga riikide süsteemihaldurid. Ülekandeliinide kasutamise reeglid on väga olulised, sest nende kaudu konkureerivad ühes riigis (hinnapiirkonnas) asuvad elektrimüüjad teises riigis asuvate tarbijate pärast.  Eestis on pikka aega olnud kohalikust elektritarbimisest oluliselt suurem elektritootmine ning Eesti elektritööstusele on olnud loomulik, et meie tootjad saavad konkureerida elektri müümisel Läti ja Leedu tarbijatele – see annab tööd Eesti inimestele ja tulu Eesti ettevõtetele.

Viimastel aastatel on aga Balti riikide elektrisüsteemide haldurid, sealhulgas Elering Eestis, arendanud regionaalset elektriturgu viisil, mis annab süstemaatilise ning pikaajalise konkurentsieelise elektrijaamadele väljaspool Euroopa Liitu.

Eestis toodetud elektri viimisel Lätisse tuleb maksta ülekandeteenuse eest kuid Venemaal toodetud elektri viimisel Leetu on võrguteenus tasuta. See on ebavõrdne kohtlemine, mis pärsib konkurentsi.

Eesti Elektritööstuse Liit ei näe ühtegi sisulist põhjust, miks peab Euroopa Liidu sees asuvate ülekandevõimsuste kasutamisel määratama teenuse hinda naaberriikide elektribörside hinnavahe alusel, kuid samadel tundidel Venemaa/Valgevene ning Balti riikide vahelisi ülekandevõimsusi jaotatakse kasutamiseks tasuta. Süsteemihaldurite tänane praktika on kahjulik Euroopa Liidus asuvale elektritööstusele ja varustuskindlusele ning Eesti majandusele tervikuna.

Praegust ebavõrdset kohtlemist ei saa põhjendada ka tehnilise paratamatusega, sest ka Venemaal toimib elektriturg, kus arvutatakse elektri hind igaks tunniks. Ülekandeteenuse osutamisel võrdse kohtlemise juurutamiseks piisab lihtsast, odavast ja kiirest lahendusest -süsteemihaldurid peavad oma ülekandeteenust osutama kõikidele klientidele ühesuguse põhimõtte alusel, et oleks tagatud aus konkurents elektriturul.

2009. aastal fikseeriti Balti energiaturgude ühendamise plaanis (nn BEMIP) kokkulepe, et 2013. aasta lõpuks töötatakse välja Balti riikide ja Soome ühised põhimõtted elektri impordiks väljastpoolt Euroopa Liitu. Seda kokkulepet ei ole täidetud. Seepärast on Eesti Elektritööstuse Liit otsustanud tõstatada laiapõhjaliselt teema ning aidata sellega kaasa Eesti elektritootjate ebavõrdse kohtlemise lõpetamisele.