Liigu sisu juurde

Eesti Elektritööstuse Liidu raport: Elektri võrguteenuse ja riiklike maksude mõju konkurentsivõimele

Eesti Elektritööstuse Liidu raport analüüsib elektritarbimise kogukulu Eestis ning esitab ettepanekud selle vähendamiseks. Raportis võrreldakse elektritarbimise kulu selle komponentide kaupa. Erilise tähelepanu all on Eesti võrdlemine samas elektrituru piirkonnas asuvate riikidega. Eesti Elektritööstuse Liit on lisaks koostanud juhtumianalüüsid, võrreldes erinevate võrgutasude põhimõtete mõju konkreetsetele Eesti olulistele elektritarbijatele.

Käesolev raport annab selge ülevaate elektri hinnakomponentide tõusu põhjuste kohta koos hinnanguga nende mõjust tööstustarbija elektrihindadele. Raport annab kvantitatiivse aluse energiapoliitika meetmete kujundamiseks Eestis, mille eesmärkideks on suurendada Eesti tööstuste konkurentsivõimet.

Lisaks on raporti eesmärgiks tuvastada otsustajad, kes saavad langetada Eesti konkurentsivõimet parandavaid otsuseid ning visandada vajalike otsuste põhijooned, mis oleksid aluseks edasisteks võimalikeks tegevusteks.

Raportiga saab tutvuda siin

 

Lisainformatsioon:
Tõnis Vare
Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht
Mobiil: +372 58 60 5357
e-post: tonis.vare@elektriliit.ee