Liigu sisu juurde

Balti elektriturg vajab kiireid muudatusi

Jaanus Arukaevu

Elektri hinna olulisuses ei kahtle keegi. Seda enam on oluline, et elektri hind kujuneks välja õiglase konkurentsi tingimustes ja oleks tarbijatele võimalikult soodne. Paraku peitub Balti elektriturul kehtivates regulatsioonides ebaefektiivsust, mille lõppkokkuvõttes kliendid peavad kinni maksma.

Kaksteist piirkonna suurimat elektrimüüjat, sealhulgas Eesti Energia, tegid sellel nädalal elektrituru olulisemate probleemide kõrvaldamiseks Balti riikide elektrituru regulaatoritele ja süsteemioperaatoritele kolm olulist ettepanekut. Ühispöördumist allkirjastanud elektrimüüjad esindavad üle 70% Balti elektrituru mahust. Seetõttu usun, et elektrituru korraldamise eest vastutajad võtavad ettepanekuid tõsiselt ning tegutsevad kiiresti.

Baltimaade elektrimüüjate ettepanekud:

 

1. Balti elektriturul tuleb kõikidele turuosalistele tagada võrdne võimalus efektiivseks ja õiglaseks riikidevaheliste elektri ülekandeliinide kasutamiseks.

Juuni lõpus muudeti Läti süsteemihalduri algatusel Eesti, Läti ja Venemaa vaheliste elektri kõrgepingeliinide kasutamise tingimusi. Piirati Eesti, Läti ja Leedu turuosaliste õigusi elektriliinide kasutamiseks ja anti eelised Venemaalt elektri importijale.

 

Pöördumise allkirjastanud elektrimüüjad on veendunud, et ülekandetasu küsimine riikidevaheliste ülekandeliinide kasutamise eest vaid kohalikelt elektrimüüjatelt on ebaõiglane. Venemaa elektrimüüjale võimaldatakse Balti riikides elektrit müüa ilma, et ta peaks elektriliinide kasutamise eest tasu maksma. See annab põhjendamatu eelise väljapool Euroopa Liitu toodetud elektri müüjatele.

Alates otsuse vastuvõtmisest möödunud 2,5 kuuga tekkis Eesti, Läti ja Leedu elektrimüüjatele ülekandeliinide kasutamise eest lisakulu 6 miljonit eurot.

Baltimaade elektrimüüjad on seisukohal, et turumoonutus ja eelised tuleb likvideerida ning taastada olukord, kus ülekandeliinid olid kõikide turuosaliste ühiskasutuses.

 

2. Balti elektrituru efektiivsemaks toimimiseks tuleb alates 1. jaanuarist 2013 ühendada omavahel Balti riikides juba tegutseva Põhjamaade elektribörsi Nord Pool hinnapiirkonnad.

Elektribörsi hinnapiirkondade ühendamisel tekiks Eestis, Leedus ja Lätis ühine elektrihinna arvutus, mis tagaks õiglase elektri hinna kõigile turuosalistele. Suureneks elektrihinna prognoositavus, väheneksid riskid, elekter muutuks turuosalistele odavamaks. Tarbijatele annaks ühine hinnapiirkond kindluse, et elekter on kättesaadav parimalt pakkujalt ja parima hinnaga.
Balti riikide tänased eraldiseisvad elektriturud on väikesed ja fragmenteeritud ning eraldatuse maksavad kinni tarbijad kallima hinna kaudu.

 

 

3. Elektriturul peab olema võimalus tüüpiliste aastaste elektrimüügi lepingute sõlmimisel fikseerida samaks perioodiks ka riikidevahelise ülekandetasu maksumus.

Täna saab riikidevahelist ülekandetasu fikseerida vaid maksimaalselt järgmiseks nädalaks. Ebakõla on tekkinud vaid administratiivsetel põhjustel. Sellisel moel jätkamiseks ei ole mingit põhjust, sest kohustuste ja õiguste ebakõla tekitab ebamõistlikke kulutusi.

 

Täna on turul olukord kus elektri müüja ei tea elektrit müües kui palju läheb maksma “kauba” kohaletoimetamine teisest riigist. Balti riikides puuduvad kuu, kvartali ja aastased riikidevahelise kauplemise instrumendid, mis võtaksid arvesse vajadust tagada keskmise elektritarbija jaoks aastast fikseeritud hinnaga elektrilepingut.

 

Olulisi otsuseid oodatakse 20. septembril 2012

Tegemist on esimese korraga kus Balti elektriturul tegutsevad ettevõtted pöörduvad kõigi kolme riigi regulaatorite poole ühise ettepanekuga teha kiireid muutusi. Balti elektrituru regulaatorid kohtuvad 20. septembril Riias ja turuosalised ootavad konkreetseid otsuseid. Ettepanekute arvestamine vähendaks elektritarnetega seonduvaid kulusid, suurendaks turu läbipaistvust, muudaks konkureerimise õiglasemaks ja arvestaks rohkem elektritarbijate huvidega.