Mikrotoojate integratsiooniplatvormi VPMP väljaarendamine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Norra-Eesti programm „Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil“ toetusel ellu viia Väiketoetusskeemi projekti „Mikrotoojate integratsiooniplatvormi VPMP väljaarendamine“

 

Elektritööstuse Liidu eesmärgiks kavandatava VPMP arendusprojekti raames koos Elektrilevi OÜ-ga on soov luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist mikrotootmise juhtimistarkvara, mis võimaldaks võrguettevõtetel liita eraldiseisvad mikrotootjad virtuaalseteks tootmisüksusteks, saavutada selle tulemusena märkimisväärset võitu mikrotootmise juhtimise majanduslikus tasuvuses ning samal ajal motiveerida seeläbi enamaid majapidamisi mikrotootmisega alustama. Kaugemas perspektiivis aitab niisugune arendusprojekt panustada võrguettevõtetele suunatud operatiivse ja kvaliteetse toote väljaarendamisse, mis suurendaks märkimisväärselt hajatootmise juhtimissüsteemide kvaliteeti, usaldusväärsust ja operatiivsust ning soodustaks seeläbi taastuvenergia baasilt elektritootmise levikut.

VPMP arendusprojekti elluviimine kattub ühtlasi Elektritööstuse Liidu kui Eesti elektrivaldkonna suurema katuseorganisatsiooni laiema eesmärgiga, milleks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja  ühishuvide eest Eestis ja Euroopas.