Mikrotootmine

Kui olete otsustanud oma kodumajapidamise elektritarbimise katteks hakata tootma taastuvatest energiaallikatest elektrit, on üheks võimaluseks paigaldada oma majale näiteks päikesepaneelid või rajada elektrituulik. Taolist väikesemahulist elektritootmist nimetatakse mikrotootmiseks.
 
Mikrotootmisseadmeks kvalifitseerub ühefaasiline tootmisseade, mille nimivõimsus on kuni 3,68 kW või kolmefaasiline tootmisseade, mille nimivõimsus on kuni 11 kW. Mikrotootmisseade võib koosneda ka mitmest seadmest, mille koguvõimsus ei ületa eelpooltoodud suurusi, näiteks 5 kW ulatuses päikesepaneele ja 6 kW elektrituulik.
 
Selleks, et saaksite muretult elektrit tarbida ja samas ka enda tarbimisest ülejääva elektri võrku tagasi müüa, on vaja liituda elektrivõrguga. Mikrotootmisseadmega elektritarbimine tähendab paralleeltööd elektrivõrguga, mis tähendab seda, et soodsa ilmaga toodab elektrit mikrotootmisseade ning ebasoodsa ilmaga saate vajamineva elektri osta elektrivõrgust. Nii on elekter majapidamises igal ajal olemas.
 
Mikrotootja liitumisleping sõlmitakse kinnistu omanikuga, kaasomandi korral on vajalik kaasomaniku kirjalik nõusolek. Kui soovitakse liituda mikrotootjana korter- või ridaelamus, tuleb taotlusele lisada korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek. Kindlast peab teadma infot, et Tallinna vanapinge piirkonnas (3x220 V) mikrotootmisseadmeid ei liideta.
 
Mikrotootja liitumise eelduseks on olemasolev võrguühendus ning kehtiv võrguleping. Mikrotootja liitumiselepingu sõlmimine on tasuline teenus ning tasu arvutamine põhineb tegelikel kulutustel.
 
Reeglina on mikrotootja liitumine lihtne ja kiire protsess, kuid mis võib aega võtta kuni kaks kuud. Kui elektrivõrgus on vaja teha ümberehitusi, võtab liitumine aega oluliselt rohkem, sest eeldab rohkem tegevusi.