Liigu sisu juurde

01.06.2021 Riigikogu arutab energiajulgeoleku ja varustuskindluse teemat

Riigikogu arutab teisipäeval (01.06) olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse teemat. Arutelu on võimalik jälgida otseülekande vahendusel.

Arutelu algatanud Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase ja riigikogu Isamaa fraktsiooni teatel on selle üheks ajendiks riigi selge plaani puudumine, kuidas peaks üleminek kliimaneutraalsusele toimuma.

“Lisaks loosungitele on Eestil vaja ka konkreetseid plaane kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Me oleme kõik seda meelt, et keskkonda tuleb hoida ning saastet vähendada ja selleks on vaja parimaid võimalikke tehnoloogiaid, kuid seejuures ei tohi häbimärgistada olemasolevaid tehnoloogiaid, vaid mõelda, kuidas neid kaasajastada,” ütles Terras, kes kuulub Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni.

Eurosaadik tõi olulise murekohana välja, et Eestis puudub ühtne energiastrateegia, mis looks turuosalistele tegutsemiseks vajaliku õiguskindluse.

“Energiasektor on äärmiselt oluline ja strateegilise tähtsusega valdkond, mida ootavad ees tohutud muudatused. Seetõttu on vaja sektori vajadused selgelt sõnastada ning piiritleda. Kliimaeesmärkide täitmist ei ole võimalik vaadata eraldiseisvana Eesti julgeolekust ja sotsiaalmajanduslikku heaolust,” lisas Terras.

Arutelu ja ettekanded energiajulgeoleku teemal teevad Euroopa Parlamendi liige Terras, Tallinna Tehnikaülikooli professor Alar Konist ja Isamaa fraktsiooni liige Andres Metsoja.

Riigikogu teeb arutelust oma kodulehel otseülekande.