Liigu sisu juurde

01.10.2015 Keskkonnapäeval tõdeti, et elektritootmine on Eestis uuteks keskkonnanõueteks valmis

1. oktoobril korraldati Eesti Elektrijaamas traditsioonilist Eesti Energia keskkonnapäeva. Sellel korral oli tähelepanu all õhuheitmete vähendamine.

Eesti Energia iga-aastane keskkonnapäev keskendus sellel aastal põlevkivisektori väljakutsetele õhuheitmete vähendamisel, kuna Eestis rakenduvad 1. jaanuarist 2016. aastal täiemahuliselt Euroopa Liidu tööstusheite direktiivi uued nõuded. Direktiiv näeb ette senisest madalamad õhuheitmete piirmäärad suurtele põletusseadmetele. Nõuete täitmine on samm edasi eelmisel aastal EL riigijuhtide poolt aastani 2030 sõlmitud kliima- ja energiapoliitika kokkulepete täitmise suunas.

Keskkonnapäeval osalesid ja esinesid lisaks energiakontserni esindajatele ka riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud, keskkonnaspetsialistid, teadlased ja teiste põlevkivisektori ettevõtete esindajad.

Õhuheitmete väljakutsetest karmide piirangute ja põlevkivi efektiivse tootmise kontekstis võttis sõna Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt ning energiamajanduse vaadet tutvustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar. Euroopa Liidu ja Eesti õhukvaliteedist rääkis Keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna juhataja Heidi Koger ning õhuheitmete mõõtmise ees seisvatest väljakutsetest Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhatuse esimees Margus Mört. Vahetult enne diskussiooni andis peenosakeste mõjust tervisele ülevaate Hans Orru.