Liigu sisu juurde

02.07.2018 Tallinna Tehnikaülikool avas maapõueressursside eriala

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) avas nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes uue maapõueressursside eriala. Õppekava eesmärgiks on valmistada noori ette tehnoloogiliselt järjest keerukamate maapõue- ja ehitusprojektide elluviimiseks.

Geoloogia instituudi teadlase Rutt Hintsi sõnul on uue eriala avamise taga tööturu kasvav nõudlus maapõuega seotud tipp-spetsialistide järele. Ta märkis, et lähiaastatel ootavad uue põlvkonna geolooge ja mäeinsenere tehnoloogiliselt järjest keerukamad megaprojektid nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas Tallinn-Helsingi tunnel, Rail Baltica ja Balticconnector.

,,Nii ehitusgeoloogiliste arendusprojektide kui ka mäetööstuse tehnoloogia on jõudnud täna tasemele, kus kaeveplaanid pannakse paika peamiselt IT abil ning töö teostamine toimub tihti juba eelprogrammeeritud seadmetega. Seetõttu vajab töö maavaradega üha enam just infotehnoloogiaga seotud teadmisi, millele keskendutaksegi uues maapõueressursside õppes,” sõnas Hints.

Maapõueressursside erialale sisseastumiseks on bakalaureuseastmes nõutav laia matemaatika riigieksami/TTÜ matemaatika katse ja eesti keele riigieksami kokku vähemalt sajapunktine summa, eriala magistriõppesse sisseastumiseks on vajalik eelnevat kõrgharidust valdkonnaga seotud erialal ning vähemalt 51-punktist tulemust sisseastumisvestluselt.