Liigu sisu juurde

Reaalainete populariseerimisele suunatud haridusprogramm „Lae end“ jätkab teist aastaringi.

Füüsikaõpetajate tunnustamisele ja reaalainete populariseerimisele suunatud haridusprogramm „Lae end“ jätkab teist aastaringi ning kaasab tegevusse uusi ettevõtteid ja õpetajaid.

Tähtsad majandusvaldkonnad nagu energeetika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, pangandus, ehitus ja tööstus ei saa toimida, kui pole vastava haridusega noorte järelekasvu. Insenerideta on võimatu saavutada kliimamuutuste leevendamiseks seatud eesmärke. OSKA haridus- ja teadusraport on toonud välja, et käesoleval kümnendil jääb tööturul puudu kaks kolmandikku inseneridest. Ligi pooltes Eesti koolides puudub erialase ettevalmistusega füüsikaõpetaja ning tehnika, tootmise, tehnoloogia ja ehituse õppekavadel on vastuvõetute osakaal langenud 25 protsendi võrra.

Kuus Eesti ettevõtet, nende seas meie liidu liikmed ABB, Eesti Energia ja Fermi Energia, töötasid eelmisel aastal välja füüsikaõpet toetava programmi „Lae end“, et populariseerida reaalaineid, tunnustada õpetaja ametit ning muuta füüsikatunnid kaasahaaravamaks. Eelmisel teisipäeval anti avalöök programmi teisele aastaringile ning kooliperede ja õpilaste abil hakatakse kaasama uusi inspireerivaid füüsikaõpetajaid.

Programmi „Lae end“ esitati mullu koguni 134 õpetajat üle Eesti, kellest 10 said programmis osaleda. Kõige aktiivsemad õpetajate nomineerijad olid õpilased ise.

„Lae end“ programmi eesmärk on viia parim füüsika õppekogemus kõikidesse Eesti põhikoolidesse. Koostöös partneritega Videoõpsist, Praktikalist ja Eesti Füüsika Seltsist loodi aasta lõpuks ligi 10 000 vaatamist kogunud 20 füüsikateemalist õppevideot ning koolitussari füüsikaõpetajatele. Samuti toetas programm Praktikali füüsikaõppe vahendite välja töötamist, mida kasutavad enam kui 6 000 õpilast 100 koolis.

Tublisid füüsikaõpetajaid saab esitada programmi aprillist maini. Seejärel valitakse nomineeritud õpetajate seast välja vähemalt kümme õpetajat, kes saavad tasuta osaleda Eesti Füüsika Seltsi poolt loodud koolitussarjas, tasuta Praktikali välja töötatud õppekogumid füüsikatundideks ja rahalise preemia, mis on võrdne õpetaja ühe kuu keskmise palgaga. Sel aastal luuakse järgmised 20 õppevideot, mis eelmiste videotega kokku katavad aasta lõpuks terve põhikooli füüsikakursuse.

Rohkem infot: https://laeend.ee/