Liigu sisu juurde

03.06.2019 Ida-Virumaa 35 talenti said Andekate Noorte Energiafondi toetuse

Reedel, 31. mail toimus Andekate Noorte Energiafondi stipendiumide pidulik üleandmine. Energiafondi stipendiumite jagamise kevadvoorus sai toetust 35 noort Ida-Virumaa eri paikadest.

Andekate noorte energiafondi stipendiume on jagatud alates 2013. aasta kevadest, sest toetades täna andekate ja sihikindlate noorte arengut siis panustatakse sellega nii ettevõttete, regiooni kui ka kogu ühiskonna tulevikku. Andekate noorte energiafondist on võimalik taotleda toetust 7–19-aastasel Ida-Virumaa noorel huvitegevuseks. Kevadvoorus laekus 69 avaldust, mille seast neljaliikmeline komisjon valis välja 35. Stipendiaatide huvialad ulatusid teadusest spordini.

„Uhkusetunne meie piirkonna noorte üle kasvab iga korraga ning valiku tegemine ei ole üheski voorus olnud lihtne. Otsuse tegemisel võetakse arvesse nii noorte seniseid edusamme kui seda, kuidas toetus seatud eesmärkide saavutamisele kaasa aitab. Seekordse vooru stipendiaatide seas on andekaid sportlasi, muusikuid, maletajaid, foto- ka videokunstiga tegelevaid noori ning ka tehnika- ja teadushuvilisi noori Ida-Virumaa eri paikadest. Täname kõiki, kes meiega oma saavutusi jagasid ning innustame eesmärgi poole pürgimise jätkamist,“ kommenteeris Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Eve East.

Andekate noorte energiafondi asutas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöös Eesti Energiaga 2013. aastal. Toetust saab taotleda Ida-Virumaa noorte huvitegevuseks – võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Fond jagab toetusi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.