Liigu sisu juurde

Eesti Elektritööstuse Liit laiendas liikmeskonda ja valis uue juhatuse esimehe

Eesti Elektritööstuse Liidu üldkoosolekul valiti liidu uueks liikmeks Evecon OÜ, kes esindab tuule- ja päikeseenergeetika valdkonda ning samuti valiti liidu uueks juhatuse esimeheks Andrus Durejko.

Evecon OÜ arendab tuule- ja päikeseparke Eestis, Lätis ja Leedus ning nad soovivad anda oma panuse Baltikumi rohepöördesse ning otsida parimaid lahendusi uute tuule-, salvestus- ja päikeseparkide arendamise tarbeks. Evecon OÜ spetsiifika on panustada hübriidparkide loomesse. Samuti nad toetavad ja panustavad noorte ning kõrgelt kvalifitseeritud energeetikaspetsialistide haridusse.

Liidu uueks juhatuse esimeheks valiti Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko. Samuti jätkavad juhatuses Eesti Gaas AS juhatuse esimees Margus Kaasik, WEG Eesti AS juhatuse esimees Timo Raimla, Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Üldkoosolekul kinnitatud Liidu 2023 aasta tegevuskava keskendub järgnevatel aastatel kahele põhiteemale: „Eesmärk 55“ rakendusaktide ülevõtmisele ja Euroopa Liidu rohepöörde/Green Deal tegevustele ehk süsinikuneutraalsuse saavutamisele majanduse dekarboniseerimises läbi elektrifitseerimise.

Eesti Elektritööstuse Liidul on hea meel on tõdeda, et omamaine elektritööstus panustab puhtamasse Eestisse, kus keskkonnasõbralikul ja nutikal elektritootmisel on märkimisväärne roll tulevikuühiskonnas ja see tagab kestva majanduse arengu ja heaolu meile kõigile, sest energiatarbimise järkjärguline elektrifitseerimine vähendab energia kogutarbimist ning tõstab Eesti konkurentsivõimet kestlikult.

Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektri- ja energeetikavaldkonna suuremaid ettevõtteid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopas. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa elektritööstuste liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige.