Liigu sisu juurde

05.09.2018 Täna avatud Auvere elektrijaam täidab meie energiamajanduse eesmärke

Täna avati Ida-Virumaal Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Energiatootmine kuuluv Auvere elektrijaam, mis on hetkel suurim tööstusinvesteering Eesti majandusse. Põlevkivist ja taastuvatest allikatest elektrit tootev jaam on suuteline katma üle veerandi Eesti elektritarbimisest.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Auvere elektrijaam Eesti erakordselt oluline energiapoliitika seisukohalt. „Uus elektrijaam aitab täita meie pikaajalisi energiamajanduse eesmärke nagu põlevkivi efektiivsem kasutamine, konkurentsivõimeline elektritootmine, suurem taastuvenergia osakaal ning energiajulgeoleku tagamine,“ sõnas peaminister avatseremoonial. Samuti toonitas Ratas, et Eesti vajab uusi tööstusinvesteeringuid kuid nende tegemisel on ülioluline säilitada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel. Peaministri sõnul peame oma maavarasid hästi kasutama ning põlevkivi suurem väärindamine saab toimuda ainult läbi targema tehnoloogia ja tarkade inimeste.  

 „Auvere elektrijaam on Eesti Energia kõige efektiivsem ja konkurentsivõimelisem juhitav elektrijaam,“ ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. „Jaam suudab aastas elektrit võrku anda 2,2 teravatt-tundi ehk veerandi Eesti aastasest elektritarbimisest, mis on pisut üle 8 teravatt-tunni. Arvestades, et elektrijaama eluiga on 40 aastat, suudab jaam selle ajaga toota kokku 88 teravatt-tundi elektrit. Sellise koguse elektri turuhind tänase seisuga on üle viie miljardi euro. See oleks riigile päris arvestatav väljaminek kui selline kogus elektrit tuleks kodumaal tootmise asemel importida,“ rääkis Sutter. Samuti lisas ta, et Auvere elektrijaama maksumuseks kujunes 610 miljonit eurot ehk 28 miljonit eurot vähem kui oli planeeritud.

Samuti tõid mõlemad välja asjaolu, et Auvere elektrijaama valmimise juures on suureks abiks olnud Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ning see on heaks näiteks ettevõtlussektori ja ülikoolide vastastikkusest tulemuslikust koostööst. Nii aitab uus kodumaine tehnoloogia kaasa terve piirkonna ja Eesti arengule pakkudes kõrge lisandväärtusega töökohti, aga ka unikaalseid teadmisi ja kogemusi maailma teadusmaastikul.