Liigu sisu juurde

06.02.2015 Algab Eesti tööstuspoliitika Rohelise raamatu koostamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on alustamas Eesti tööstuspoliitika Rohelise raamatu koostamisega. Ministeerium soovib algfaasisit alates kaasata erinevad huvigrupid selle väljatöötamisse.

Eesti Elektritööstuse Liit leiab samuti, et Eestis tuleb kujundada välja tööstuspoliitika, mis aitaks leida väljapääsu ebaühtlasest riigi majanduse arengust ning mis muudaks innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust toetavad poliitikad efektiivsemaks.

Riigi ülesandeks on tõhustada ettevõtjate kaasamist poliitikate ja meetmete kujundamisel, et avaliku sektori poliitikad kajastaksid õiglaselt reaalmajanduse probleeme ja võimaldaksid töötada välja vajalikud meetmed, millel oleks senistega võrreldes kõrgem kasutegur. Seoses sellega toetab Eesti Elektritööstuse Liit Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi püüdlusi ja tegevusi tööstuspoliitika koostamisel.

Juhul kui on soov osaleda Eesti tööstuspoliitika kujundamises siis tuleb võtta ühendust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna peaspetsialisti Rami Moreliga (rami.morel@mkm.ee).