Liigu sisu juurde

07.04.2015 Eesti Arengufondis toimus energiaühistute programmi koostöövõrgustiku kohtumine

Eesti Arengufondis toimus 07.04.2015 energiaühistute programmi koostöövõrgustiku kohtumine, mille eesmärgiks on energiaühistutele vajaliku oskusteabe ja informatsiooni koondamine, korrastamine ja avalikustamine. Programmi koostööpartneriks on ka Eesti Elektritööstuse Liit.

Energiaühistute programm aitab kaasa energiaühistute tekkele läbi nõustamistegevuse ja koostöö korraldamise, samuti koondab ja jagab teadmust läbi teavitustegevuse näitamaks erinevaid valikuvõimalusi ja motiveerimaks otsuste tegemist. Kaardistab ja analüüsib energiaühistute loomise ja arendamisega seonduvad erinevad mõjud riiklike arengustrateegiate ja õigusliku keskkonna kaasajastamiseks ning jätkutegevuste algatamiseks, kaasab teiste riiikide ekspertteadmisi ja rahvusvahelist rahastust läbi globaalsete koostööprojektides osalemise.

Energiaühistute programmi tulemusena on Arengufondi poolt loodud temaatiline koduleht www.energiayhistud.ee, mis on avalikuks kasutamiseks valmis alates 15.04.2015.