Liigu sisu juurde

08.02.2017 Mahepõllumajandus alustas Enefix põlevkivituhast tehtud mullaparendaja katsetustega

Selle aasta alguses sõlmiti Mahetootjate Nõu- ja Jõukojaga kokkulepe põletatud põlevkivist mullaparendaja Enefix katsetamiseks mahepõllumajanduses.

Koostöös Eesti Maaülikooli ja suurtalu pidajatega on Eesti Energia põhjalikult uurinud põlevkivituha mõju mullale. Uuringu tulemused kinnitasid, et tänu aluselisele koostisele neutraliseerib põlevkivituhk kiirelt mulla happelisuse taset ning tõstab samaaegselt mulla viljakust, mis aitab taimedel pinnasest toiteelemente omastada. Lisaks sellele sisaldab põlevkivituhk ka rikkalikult kasvupinnasele ja taimekultuurile vajalikke mineraale ning on loodussõbralik materjal ehk teisisõnu- tootmisprotsessis toimub puhta loodusliku mineraalse kivimi (põlevkivi) kuumutamine ligikaudu 1 400 kraadi juures ning suitsugaasidest separeeritakse välja kaltsiumirikas tolmjas materjal. Kuna põletusprotsessi ei suunata jäätmeid ega muid kõrvalisi komponentaineid, pole Enefix mullaparendajas ka kõrget raskemetallide sisaldust, mida võib esineda lubimaterjalides, mis pärinevad jäätmeid või jäätmekütust põletavatest tootmistest. Enefix mullaparendaja on hea valik põllumehele, kes lisaks kiirele neutraliseerimisvõimele ja taimetoiteelementide sisaldusele, hindab ka mullaparendaja loodussõbralikust.

Eesti mahetootjaid ühendava organisatsiooni Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda näeb põlevkivituhast Enefix mullaparendajal perspektiivi ja võimalusi mahepõllumajanduses. Mahepõllumajanduses säilitatakse ja parandatakse mullaviljakust orgaaniliste väetiste abil. Enefixi looduslik päritolu, väga rikkalik mineraalainete sisaldus ning aluseline koostis, mis neutraliseerib mulla happelisuse taset, teevad mullaparendajast vajaliku ja sobiliku toote ka mahepõllumajanduses tegutsevatele ettevõtete jaoks.

Vastavalt sõlmitud kokkuleppele katsetakse Enefix tooteid 15 ha suurusel tavamaal, kus hakatakse järgima maheviljeluse nõudeid. Jälgitakse ning analüüsitakse Enefixi mõju mullale ja selle vastavuse mahepõllumajanduse normidele. Heade tulemuste korral võib saada põlevkivituhast mullaparendaja kasutamisest mahepõllumajanduses levinud praktika.  

Põlevkivituha senisest suurem taaskasutamine aitab suurendada põlevkivist saadavat väärtust ning kasutada energia tootmisel tekkivaid kõrvalsaadusi efektiivselt ja keskkonnasäästlikult.