Liigu sisu juurde

08.02.2018 EURELECTRICu president andis Euroopa Komisjonile üle elektritööstuse tulevikuvisiooni

EURELECTRIC president Francesco Starace andis täna üle energiasektori nägemust käsitleva tulevikuvisiooni Euroopa Komisjoni asepresidendile Maroš Šefčovičile. Euroopa elektritööstuse tulevikuvisiooni allkirjastasid sektori suurimate ettevõtete juhid ja erialaliidud, kelle hulgas oli ka Eesti Elektritööstuse Liit.

Eelmise aasta detsembris avaldati esmakordselt pikaajaline Euroopa elektritööstuse nägemus, mis kohustab sektorit sisemiselt kiirendama puhtale energiale üleminekut. Sektori tulevikuvisiooni väljakuulutamine seab elektritööstusele eesmärgi luua konkurentsivõimelisem Euroopa majandus ning energiatõhus ja tõeliselt jätkusuutlik ühiskond kõigile Euroopa kodanikele.

“Tulevikuvisiooniga kinnitab elektritööstus oma pühendumust Euroopa üleminekuks puhtamale energiale. Sektor näeb suurepärast võimalust, et saavutada järk-järguline dekarboniseerimine ja koos sellega elektritootmise jätkusuutlik tulevik Euroopas,” lausus EURELECTRICu president Francesco Starace.

Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič hindas kõrgelt elektritööstuse tulevikuvisiooni. “Energialiidu loomise alguses oli eesmärk tagada energiajulgeolek kõikides liikmesriikides. Seejärel keskendusid meie jõupingutused puhtama energia pakkumisele. Nüüd püüame oma majandust läbi puhtama energia muuta jätkusuutlikumaks. Elektritööstust ei mõjuta mitte ainult käimasolevad tehnoloogilised muutused vaid ka sektoris olevad juhid ja nende poolt loodud võimalused. Seepärast tervitan suurima heameelega elektritööstuse selget visiooni tulevikuks. Pariisi kliimakokkuleppe õnnestumiseks peame me kõik kiirendama oma tegevusi,” sõnas Šefčovič.

Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare avaldas rahulolu selle üle, et kogu sektoril on tekkinud ühine arusaam kliimamuutuste, õhusaaste ja loodusvarade ammendumise kohta. “Juba täna on meie elektritööstus digitaliseerimises esirinnas ja sektoris toimuvad suuremahulised tehnoloogilised muutused, mis aitavad kiirendada üleminekut puhtamale energiale ja puhtamale keskkonnale. Energiatarbimise järkjärguline elektrifitseerimine vähendab energia kogutarbimist ning tõstab konkurentsivõimet jätkusuutlikult. Seetõttu toetame Euroopa elektritööstuse tulevikusvisiooni ning allkirjastasime selle,” ütles Vare.

Tulevikuvisiooni tekstiga saab tutvuda siin: Euroopa elektritööstuse tulevikuvisioon

 

Euroopa Elektritööstuste Liit EURELECTRIC, mille peakontor asub Brüsselis, esindab elektritööstuse ühiseid huve üleeuroopalisel tasandil. Need hõlmavad kõiki peamisi sektori, elektritootmise ja turgude, jaotusvõrkude ja klientide/tarbijate ning keskkonna ja jätkusuutlikkuse küsimustega seotud probleeme. Eesti Elektritööstuse Liit on EURELECTRIC liige aastast 2004.