Liigu sisu juurde

08.08.2013. Eesti Elektritööstuse Liit osaleb energiamajanduse arengukava uuendamises

Eesti Elektritööstuse Liit osaleb energiamajanduse arengukava uuendamises
PRESSITEADE
08.08.2013

Neljapäeval, 8. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks uue energiamajanduse arengukava (ENMAK) koostamise. Loodav arengukava kirjeldab Eesti energiapoliitika võimalikud arengusuunad aastani 2030 koos perspektiiviga kuni aastani 2050. ENMAKi ettevalmistamisest võtab osa ka Eesti Elektritööstuse Liit.

Arengukava koostamise eesmärgiks on valida optimaalseim energiavarustuse stsenaarium, mis oleks tarbijale mõistliku hinna ja kättesaadavusega, vähese keskkonnamõjuga, kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ning kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt kõige konkurentsivõimelisem. Arengukava ja selle rakendusplaan esitatakse valitsusele heakskiitmiseks 2014. aasta novembris. Arengukava ülejäänud fookusteks on soojamajanduse poliitika põhjalik uuendamine ning elektrimajanduse pikaajalise prognoosi loomine regionaalse elektrituru kontekstis.

Arengukava koostamise eest vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Väljatöötamises osalevad ministeeriumitest veel Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium ning Sotsiaalministeerium, samuti võtab koostamisest osa Riigikantselei.

Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektrivaldkonna suuremaid tööandjaid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopas. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa elektritööstuste liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige.

 

Tõnis Vare
Eesti Elektritööstuse Liit
tegevjuht
+372 58 60 5357