Liigu sisu juurde

12.05.2014 Eesti Mäeselts kuulutas välja „Keskkonnategu mäenduses 2014“ laureaadi

Eesti Mäeseltsi traditsioonilisel aastakonverentsil kuulutati kolmandat korda välja keskkonnategu mäenduses. Sel korral pälvis auhinna Eesti Energia Kaevandused endise Aidu põlevkivikarjääri sõudekanali süvise rajamise eest.

„Ligi 40 aastat tegutsenud endise Aidu põlevkivikarjääri puhul on tegemist väga omapärase ja perspektiivse ettevõtmisega, mille tulemusel luuakse Ida-Virumaale juurde veel üks kultuuriväärtuseks muutuv endine tööstusala – rahvusvahelise tasemega veespordikeskus,“ ütles Eesti Mäeseltsi juhatuse esimees Heini Viilup.

Tema sõnul levib maailmas trend võtta endisi tööstusmaastikke kasutusele kultuurmaastikena, näiteks UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva enam kui 700 kultuuripärandi objekti hulgas on umbkaudu 20 tööstusmaastikku, millest enamus on kaevanduspiirkonnad ja –asulad. „Mul on hea meel, et ka Eesti endistele tööstusobjektidele leitakse järjest enam uusi ja põnevaid kasutusalasid, sest Aidu pole õnneks ainus uut elu alustanud siinne tööstusmaastik.“

Aidu karjääris lõpetati kaevandamine varude ammendumise tõttu 2012. aastal. 2013. aasta augustis valmis Eesti Energia Kaevanduste töö tulemusel endise põlevkivikarjääri territooriumile 2,3 km pikkune, 162 m laiune ja 3,5 m sügavune rahvusvahelistele nõuetele vastav sõudekanali süvis, mille rajamiseks tõstsid kaks ekskavaatorit ümber 5 miljonit tonni mäemassi.

„Meie eesmärk oli põimida Aidu endine karjääriala kohaliku valla sotsiaalmajanduslikku keskkonda ja suurendada maastiku kasutuse arenduse teel piirkonna atraktiivsust. Jälg, mis jääb kaevandamisest maha, on tegelikult piirkonna võimalus uuteks arenguteks. Aidu karjäär on selge tõestus, et kaevandatud ala on otstarbekalt korrastatud, kooskõlas kohaliku omavalitsuse ja teiste asjast huvitatud poolte ettepanekutega,“ ütles Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov märkides, et idee karjäärialale uue elu andmisest tuli kohalikult Maidla vallalt.

Ligi 50 km2 Aidu karjääri kaevandatud alast on taaskasutuses. Karjääri on kujundatud omapärane veemaastik, aastate jooksul on istutatud ligi 4 miljonit puuistikut ning taaskasutusse on antud 169 ha põllumaad. Karjääriala teemaplaneeringuga kavandatakse lisaks veespordikeskusele tuuleenergiapargi loomist, lasketiiru Kaitseliidu harjutuste jaoks ning aheraine ladestusala nn püramiidide pargi näol. See annab võimalusi uutele arendajatele.

Aidu veespordikeskuse arendamist toetavad lisaks Eesti Energia Kaevandustele Lüganuse vald, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Sõudeliit, Eesti Aerutamisföderatsioon ja Eesti Veemoto Liit, kelle eestvõttel asutati 2011. aastal SA Aidu Veespordikeskus. Esimene sõudevõistlus peaks Aidus toimuma 2015. aastal.

„Keskkonnategu mäenduses 2014“ auhinna eesmärk on tunnustada ning seada teistele eeskujuks ettevõtet, kes on teinud investeeringu ja selle ka elluviinud või teinud katse-uurimistöid, et vähendada, minimeerida, likvideerida keskkonnale tekitatav mäetööde mõju. Laureaadi selgitavad välja Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaministeeriumi, Tehnilise Järelevalve Ameti ja Eesti Mäeseltsi esindajad ning akadeemik Anto Raukas.