Liigu sisu juurde

13.05.2019 Eesti Elektritööstuse Liit laiendas liikmeskonda ja juhatust

Eesti Elektritööstuse Liidu üldkoosolekul valiti liidu uuteks liikmeteks 3 energeetikavaldkonna ettevõtet ja laiendati juhatust. Ühtlasi kiitis liidu üldkoosolek heaks ühingu tegevuskava põhisuunad lähiaastateks.

Eesti Elektritööstuse Liidu uuteks liikmeteks on Empower AS, VKG Energia OÜ ja W.EG.Eesti OÜ.

Empower AS ehitab ning hooldab energia- ja telekommunikatsiooni taristuid, samuti pakub tootmisettevõtetele nutikaid digilahendusi. VKG Energia OÜ peamiseks tegevusaladeks on elektri- ja soojusenergia tootmine ja müük ning tööstusettevõtete varustamine tööstusliku auruga. W.EG.Eesti OÜ kuulub Würth Gruppi ja pakub elektrimaterjale elektrivõrkude, tööstuse, ehituse ning valgustuse valdkonnas. 

Liidu uuteks juhatuse liikmeteks valiti Empower AS juhatuse esimees Karla Agan ja W.EG.Eesti OÜ juhatuse esimees Timo Raimla. Samuti jätkavad juhatuses Eesti Energia AS juhatuse esimees Hando Sutter, Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Jaanus Tiisvend ja Connecto Eesti AS juhatuse liige Janek Sulev.

Liidu uuendatud tegevuskava keskendub järgnevatel aastatel kahele põhiteemale: majanduse dekarboniseerimisele läbi elektrienergia suuremahulisema kasutuselevõtu ja energeetika laiaulatuslikule digitaliseerimisele, mis teeks Eestist maailma number üks e-riigi energeetikas.

Eesti elektritööstus on digitaliseerimises maailmas esirinnas ning sektoris toimuvad suuremahulised tehnoloogilised muutused aitavad kiirendada puhtamale energiale ja keskkonnale üleminekut. Kliimasõbralik ja mõistliku hinnaga elektritootmine, kus kasutatakse energiatõhusaid digitehnoloogiaid, tekitab elektritööstuse arengus positiivse sünergia ja see kandub üle teistesse valdkondadesse, tekitades seal arengutõuke ja kasvu.

Eesti Elektritööstuse Liidul on hea meel on tõdeda, et meie elektritootmine on muutunud ajas puhtamaks, keskkonnasäästlikumaks ja efektiivsemaks ning taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaal on pidevalt kasvanud. Eesti elektritööstus panustab puhtamasse Eestisse, kus keskkonnasõbralikul ja nutikal energeetikal on märkimisväärne roll tulevikuühiskonnas, mis tagab kestva majanduse arengu meile kõigile, sest energiatarbimise järkjärguline elektrifitseerimine vähendab energia kogutarbimist ning tõstab Eesti konkurentsivõimet jätkusuutlikult.

Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektri- ja energeetikavaldkonna suuremaid ettevõtteid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopas. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa elektritööstuste liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige.