Liigu sisu juurde

13.06.2014 Eesti Elektritööstuse Liit saatis EURELECTRIC aastakonverentsile Eesti üliõpilase

Eesti Elektritööstuse Liit kutsus veebruaris kõiki vähemalt 27 aastased üliõpilasi osalema esseekonkursil, mille peaauhinnaks oli osavõtt Euroopa Elektritööstuse Liidu EURELECTRIC aastakonverentsist Londonis. Konkurssi võitis ja Londonis käis Tallinna Tehnikaülikooli soojusenergeetika tudeng Heliis Pikkor. Palusime Heliisil muljeid jagada.

Tutvusta ennast lühidalt. Olen pärit Ida-Virumaalt Kohtla-Nõmmelt ning praegu õpin TTÜ-s soojusenergeetikat. Kaitsesin just hiljuti oma bakalaureusetöö ning sügisest on plaan astuda magistriõppesse. Sealt tuleb ka lähituleviku üks peamisi eesmärke – lõpetada edukalt ka magistriõpingud. Eesti Energiaga olen varasemalt üsna tihedalt kokku puutunud – olen olnud kahel viimasel suvel teil praktikal (täpsemalt Narva Elektrijaamades), lisaks sellele olen osaline Eesti Energia poolt toetatavas projektis, mille raames käisin erinevates koolides energeetikat ja inseneriharidust populariseerimas.

Võta paari lausega kokku, mida oma essees kirjutasid. Essees tuli arutleda teemal, kuidas Euroopa Liit saaks kindlustada turvalise ja taskukohase elektrienergiaga varustatuse ka uues energiasüsteemis. Keskendusin peamiselt energeetilise sõltumatuse suurendamisele. Aastas kulutatakse miljardeid eurosid fossiilsete kütuste impordile väljastpoolt Euroopa Liitu. Fossiilsete kütuste impordi asemel võiks selle raha investeerida taastuvenergiasse või kohalike kütuste kasutamise arendamiseks, sest teistest sõltudes ei saa kunagi kindel olla, et taskukohane ja turvaline energiavarustatus on tagatud ka tulevikus.

Kirjelda lühidalt konverentsil toimunut. Konverentsi peamine teema oli suurema usalduse tekitamine uue energiasüsteemi vastu (Building trust in the new energy world). Arutleti energia- ja kliimapoliitika tulevikusuundade üle; kuidas suurendada klientide usaldust; samuti räägiti energiajulgeoleku olulisusest. Esinejate seas oli nt Euroopa Komisjoni energiavolinik Günther Oettinger, Eurelectricu president Johannes Teyssen, paljude energeetikaettevõtete tegevjuhid (nt Fortum, Vattenfall), ka osalejatest olid suurem osa energeetikaettevõtete esindajad, tudengite osakaal oli väga väike.

Milliseid uusi teadmisi said konverentsilt? Kui üldisemalt võtta, siis näiteks elektriturgu puudutavad teemad on mulle mõnevõrra võõramad kui elektritootmist puudutavad teemad (st tehniline pool on tugevam kui poliitika ja majanduse pool). Soovitakse liikuda piiriülese jaekaubanduse suunas (kõlab üsna loogilise eesmärgina, aga ma pole varem mõelnud selle peale), kaotada reguleeritud hinnad ja suurendada tarbijate usaldust turu ja elektritootjate vastu. Huvitav mõte oli näiteks, et suur osa klientidest jagavad tervet oma elu sotsiaalmeedias, aga kui jutt on elektri tarbimisandmete kogumisest, siis satutakse paanikasse – seepärast oligi klientides usalduse kasvatamine üks võtmeteemadest. Kuna varem pole nendele teemadele nii palju tähelepanu pööranud, siis andis mõtlemisainet küll. Samuti ka see, et liigutakse “rohelisema tuleviku” suunas ja üha enam tahetakse minna (ja on mindud juba) taastuvenergiale üle, on ammu teada ja selle tähtsust rõhutati ka konverentsil korduvalt. Aga huvitav fakt, mis meelde jäi, oli see, et tuntud tuumaenergia riik Prantsusmaa investeerib taastuvenergiasse juba rohkemgi kui tuumaenergeetikasse.

Millist kasu veel andis konverentsil osalemine? Sain uusi tutvusi teiste riikide tudengite seast, sain võimaluse vestelda paljude erinevate energeetikaettevõtete esindajatega. Kõigi nende huvitavate inimestega vesteldes laienes silmaring ikka päris palju ja mitte ainult energeetikavaldkonnas. Olen tohutult tänulik, et mulle selline võimalus anti. Väga tore oli ka see, et vabal ajal sai Londonit avastada ja kohalike vaatamisväärsustega tutvuda.

Ilmselt toimub konverents ja Elektritööstuse Liidu konkurss ka järgmisel aastal. Mida ütled soovituseks neile, kes kaaluvad võimalust samuti konkursil osaleda? Soovitan kindlasti osaleda. Tean omast käest, et algus on raske (kuna polnud pikka aega ühtegi esseed kirjutanud, oli raske oma mõtteid koondada ja sõnadesse panna) ning tekkis mõte juba käega lüüa. Kui ma aga nii teinud oleks, kahetseksin ma seda tohutult. Seega tasub end kokku võtta ja kindlasti proovida, sest saadud kogemus oli vaeva väärt!