Liigu sisu juurde

14.01.2016 Eesti toetab omamaiste elektrijaamade osalemist Euroopa Liidu taastuvenergia ühisturul

Vabariigi Valitsus otsustas 14. jaanuari istungil, et Eesti peab aktiivselt osalema Euroopa Liidu taastuvenergia ühisturul ja suunama Eesti taastuvenergia ülejäägi müüki teistele liikmesriikidele. Eesti on võtnud Euroopa Liidu ees siduva kohustuse viia aastaks 2020 taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 25 protsendini, samas 2014. aastal oli Eesti taastuvenergia osakaal lõpptarbimises juba 26,3%.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal ütles ministeeriumi pressiteate vahendusel, et Eesti saab pakkuda juba olemasolevat taastuvenergia eesmärki ületavat kogust ning võimalust vastavate riikide vaheliste kokkulepete korral täiendava taastuvenergia müüki teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele:  „Arvestades Eesti taastuvenergia tootmise potentsiaali ulatub selle eksportturu maht Eestis üle viiekümne miljoni euro. Ning statistikakaubanduse võimaluse kasutamine loob metsanduses enam kui 2300 uut töökohta, paljud neis Virumaal. Eksport ning uued töökohad on kindlasti majandusele hea sõnum.”

Osalemine taastuvenergia statistikakaubanduses on Eestile kasulik, sest ei põhjusta Eesti elektritarbijatele täiendavaid kulusid, samas võimaldab luua uusi töökohti ja teenida riigile taastuvenergia ekspordist täiendavat maksutulu.

Biomassist kui kõige odavama taastuvenergia tootmise tehnoloogia kasutamiseks vajatakse väheväärtuslikku puidumassi. Eesti metsade raiemaht on viimase kümne aasta jooksul püsinud oluliselt madalamal tasemel aastasest juurdekasvust, puistute keskmine vanus on kõrge ning raiemahtu on mõistlik suurendada. Keskkonnaministeeriumi hinnangul kasutatava puiduressursi puudust Eestis ei ole. Vastavalt metsanduse arengukavale loob raiemahu suurendamine 1 miljoni tihumeetri võrra enam kui 2300 uut töökohta ja toob 10 miljonit eurot maksutulu ning annab võimaluse metsaomanikele väheväärtusliku puidumassi müügiks.

Statistikakaubandus on Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivist liikmesriikidele tulenev võimalus, mis lubab nendel liikmesriikidel, kes ise ei suuda või ei soovi enda 2020. aasta taastuvenergia arendamise eesmärki täita, osta puudujäävad taastuvenergia statistilised ühikud nendelt liikmesriikidelt, kes on enda eesmärgi juba saavutanud. Eesti on tänaseks enda taastuvenergia arendamise üldeesmärgi juba saavutanud, mistõttu võib Eesti edaspidi ülejäävad taastuvenergia ühikud maha müüa.