Liigu sisu juurde

14.05.2019 Toimub järjekordne ETL Taastuvenergia ümarlaud

Lugupeetud taastuvenergia ekspert!

Eesti taastuvenergia areng vajab uut ühiselt antud hoogu, et suudaksime täita endale võetud kohustused Euroopa Liidu ees. Selleks on vaja leida lahendused tekkinud takistustele ja ühtemoodi lahti mõtestada vajalikud ühised tegevused.

Eesti Elektritööstuse Liit korraldab 24.mail 2019 algusega kell 10.00 järjekordse Taastuvenergia ümarlaua, mille tegevuse eesmärgiks on taastuvenergia tasakaalustatud arengule igakülgne kaasaitamine läbi protsessi eestvedamise ja Liidu juurde töögrupi moodustamine teemas tõusetunud probleemide lahendamiseks. Üritus toimub Tallinnas, Lelle 22 ruumis Tulevik. 

Koostöövõrgustiku loomisega soovime luua ühist infovälja ja koondada kompetentsi kuidas luua taastuvenergias tõhusaid regulatsioone/meetmeid/poliitikaid, millega oleks tagatud läbipaistev, turupõhine ja püsiv taastuvenergia areng ning loodud eeldused tootmisvõimsuste tekkele, millega suudaksime täita riigi poolt Euroopa Liidu ees võetud taastuvenergia kohustusi. 

Teemadena on arutelu all uutest võrgueeskirjadest tulenevad muudatused Elektrilevi jaotusvõrgu liitumisprotsessides ja tingimustes, sünkroniseerimise võimalikud mõjud põhivõrgu võrgutasusse ja uued liitumistingimused ning sellega seonduvad teemad.

Registreerida saab üritusele siin: Taastuvenergia ümarlaud

 

Päevakava:

10.00.-10.05.  Avasõnad – Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht

10.05.-10.40.  Uutest võrgueeskirjadest tulenevad muudatused Elektrilevi liitumisprotsessides  

                        ja tingimustes – Kaija Vill, Elektrilevi

10.40.-10.50   Energiapaus

10.50.-11.30.  Sünkroniseerimise ja uute liitumistingimuste mõju võrgutasudele

                        – Kalle Kilk, Elering

11.30.-11.45.  Töögrupid (probleemide kaardistamine, võimalikud lahendused)

11.45.-12.00.  Vaba arutelu