Liigu sisu juurde

14.11.2013. Eesti Elektritööstuse Liidu ja tema liikmete koostöö mikrotootjatega on olnud edukas

Eesti Elektritööstuse Liidu ja tema liikmete koostöö mikrotootjatega on olnud edukas
PRESSITEADE
14.11.2013

Elektritööstuse Liidu liikme Elektrilevi jaotusvõrguga on juba liitunud 130 taastuvenergia mikrotootjat. Koostöö käigus lihtsustunud liitumisprotsess on hoogustanud oma tarbeks elektritootmist ning Elektrilevi võrguga liitub keskmiselt 10 mikrotootjat kuus.

Mikrotootjate võrguühenduse võimsus kokku Elektrilevi jaotusvõrgus on 987 kW ja 75% kõigist mikrotootjatest toodab elektrit päikeseenergiast.
„Pärast vajalikke seadusemuudatusi töötasime koos Elektritööstuse Liidu mikrotootjate töögrupi ja teiste asjast huvitatud osapooltega välja mikrotootjale lihtsamad liitumistingimused ning muutsime kogu protsessi sujuvamaks. Siin oli suureks abiks ka aktiivsete mikrotootjate enda panus,“ ütles Elektrilevi liitumiste ja lisateenuste juht Ainer Tiitson.

Aineri sõnul on pärast esimese mikrotootja liitumist möödunud aasta aprillis keskmine liitumistempo kümmekond tootjat kuus. Viimase 12 kuu jooksul on mikrotootmise kaudu Elektrilevi võrku antud ligi 250 MWh energiat, mis teeb ümmarguselt 100 pere keskmise elektritarbimise aastas.

Tänu lihtsustatud ja kiirendatud protsessile kulub lepingu allkirjastamisest liitumise väljaehitamiseni keskmiselt 38 päeva. Enamikel juhtudel jäävad mikrotootjate liitumistasud vahemikku 200-300 eurot. „Kallimaks läheb liitumine siis, kui võrgu tugevdamiseks on vaja teha täiendavaid investeeringuid. Peame jälgima, et tootmisseade ei tekitaks võrku häireid, mis võivad rikkuda teiste Elektrilevi klientide elektriseadmete tööd,“ selgitas Ainer.

Kõige esimese Elektrilevi võrguga liitunud mikrotootja, Türi majaomaniku Vello Ohu sõnul sujus koostöö ladusalt. „Olin Elektrilevi liitumisprotsesside esmakordne testija lausa kahekordselt – esmalt mullu võrguühenduse saamisel ja teistkordselt hiljuti tootmisvõimsust suurendades,“ rääkis ta. Vello sõnul tarbib ta valgusrohkel ajal maksimaalselt 25-30 protsenti toodetud päikeseenergiast ise, müües ülejääva elektri võrgu kaudu. Teisalt on aastas kolm pimedat kuud, mil tuleb elektrit eelkõige sisse osta. „Eesti kliimas on paindlik võimalus nii võrgust elektri saamiseks kui ka elektri võrku andmiseks väiketootja seisukohalt väga oluline,“ lisas Vello.

Mikrotootmisseadmeks loetakse sellist taastuvatest energiaallikatest elektrit tootvat seadet, mille faasinimivool on kuni 16A ja nimiaktiivvõimsus kuni 11 kW. Mikrotootmise eesmärgiks  on elektrit toota eelkõige omatarbeks. Kui mikrotootjal on soov elektrit ka võrgust osta ja ülejäävat energiat võrku anda, tuleb sõlmida elektrivõrguga liitumisleping ja uus võrguleping, mis arvestab kahesuunalist elektrienergia edastamist.

Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektrivaldkonna suuremaid tööandjaid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopas. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa elektritööstuste liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige.

Tõnis Vare
Eesti Elektritööstuse Liit
tegevjuht
+372 58 60 5357