Liigu sisu juurde

15.01.2021 Eesti Elektritööstuse Liit laiendas liikmeskonda ja kaasas kompetentsi

Eesti Elektritööstuse Liidu üldkoosolekul valiti liidu uuteks liikmeteks kaks energiavaldkonna organisatsiooni, kes esindavad tuuma- ja tuuleenergeetika kompetentsi ning samuti muudeti liidu juhatuse koosseisu. Eesti Elektritööstuse Liidu uuteks liikmeteks on Fermi Energia OÜ ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon. 

Fermi Energia OÜ eesmärgiks on arendada välja kaasaegne väike tuumajaama, mis tagaks Eesti varustuskindluse elektriga olenemata ilmastikust, võimaldaks soodsa hinna elektritarbijatele ning aitaks kaasa riigi kliimaeesmärkide täitmisele. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon ühendab 22 tuuleenergia ettevõtet ja organisatsiooni ning tema eesmärgiks on luua tuuleenergia arengule ja selle tehnoloogia arendusele vajalikud tingimused.

Liidu uuteks juhatuse liikmeteks valiti Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja Eesti Tuuleenergeetika Assotsiatsiooni juhatuse esimees Aavo Kärmas. Samuti jätkavad juhatuses Eesti Energia AS juhatuse esimees Hando Sutter, Eesti Gaas AS juhatuse esimees Ants Noot ja WEG Eesti AS juhatuse esimees Timo Raimla. Liidu juhatus on nüüd 5 liikmeline.

Samuti kinnitati üldkoosolekul Liidu 2021 tegevuskava, mis keskendub kahele põhiteemale: Puhta Energia Paketi ülevõtmisele ja Euroopa Liidu rohepöörde/Green Deal tegevustele ehk süsinikuneutraalsuse saavutamisele majanduse dekarboniseerimisega läbi elektrifitseerimise. 

Eesti Elektritööstuse Liidul on hea meel on tõdeda, et meie elektritootmine on muutunud ajas puhtamaks, keskkonnasäästlikumaks ja efektiivsemaks ning taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaal on pidevalt kasvanud. Eesti elektritööstus panustab puhtamasse Eestisse, kus keskkonnasõbralikul ja nutikal energeetikal on märkimisväärne roll tulevikuühiskonnas, mis tagab kestva majanduse arengu meile kõigile, sest energiatarbimise järkjärguline elektrifitseerimine vähendab energia kogutarbimist ning tõstab Eesti konkurentsivõimet jätkusuutlikult.

 
Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektri- ja energeetikavaldkonna suuremaid ettevõtteid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopas. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa elektritööstuste liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige.
 
 
Lisainfo:
Tõnis Vare
Eesti Elektritööstuse Liit
tegevjuht