Liigu sisu juurde

Purtse tuule- ja päikesepargis plaanitakse hakata tootma rohevesinikku

Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas rahastada Purtse tuule- ja päikesepargis rohevesiniku tootmist, mille võtavad kasutusele vesinikbussid. 

Toetuse abil arendatakse Purtse hübriidparki vähemalt 0,5 MW suuruse elektrolüüseriga rohevesiniku tootmisjaam, mis suudab pakkuda vesinikku vähemalt seitsmele liinibussile aastas. Projekti kogumaksumus on 12,5 miljonit eurot, millest toetus moodustab 9,9 miljonit. Võimalus on kasutada rohelist taastuvenergiat ja võimaldada puhaste kütuste kasutamist. Erinevalt elektrist saab vesinikku pikaajaliselt salvestada ja kasutada ka seal, kus elektrifitseerimine on keeruline. Projekti tulemusena väheneb iga-aastane kasvuhoonegaaside heitkogus 1200 tonni, seega panustab vesiniktootmine puhtamasse keskkonda.   

Rohevesiniku tootmisüksus saab elektri Purtse hübriidpargi alajaamast tootmisüksuse ja akusalvesti jaoks rajatava otseliini kaudu. Neil tundidel, kui ei tööta tuule- ega päikesepark, võetakse vesiniku tootmiseks vajalik elekter võrgust või akusalvestist. Kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib vesiniku tootmisüksus sügisel 2025, vesiniku tarbimine algab 2026. aastal. 

Pilootprojektist tekib palju praktilisi teadmisi nii kohalikele omavalitustele teenuse tellijana, kui transpordiettevõtetele, millistel tingimustel ja mahus on mõistlik järgnevatel hangetel vesinikbusse kasutada. Liigub erinevaid arvamusi ja linnalegende vesiniku sobivusest ühistranspordi energiakandjana – projekti eesmärk on need asendada kohaliku kogemuse ja teadmistega.