Liigu sisu juurde

16.04.2013 Elektritööstuse Liit: Eesti elektritööstuse arengusuundi tuleb põhjalikumalt selgitada

Elektritööstuse Liit: Eesti elektritööstuse arengusuundi tuleb põhjalikumalt selgitada  
PRESSITEADE                                                                                                                
16.04.2013
 
Eesti Elektritööstuse Liit kinnitas 2013. aasta tegevuse põhisuunad ning jätkab aktiivselt osalemist energiamajanduse arengukava uuendamisel ja  ühiskonnas peetavates energiateemalistes debattides. 
 
Liidu tegevuse põhisuunaks on osalemine Euroopa Liidu energiapiiri poliitika kujundamises eesmärgiga ühtlustada EL riikides kehtivad regulatsioonid ja tagada õiglane elektritootjate ja -müüjate konkurents regionaalsel elektriturul.  Selleks tehakse koostööd ka Põhjamaade ja Balti riikide elektritööstustega.
 
Eestis keskendub Liit mikrotootmise reeglite uuendamisele, mis hõlmab nii mikrotootjatele seadusandliku baasi loomist kui ka liitumistingimuste lihtsustamist ja ühtlustamist. Põhisuunaks on ka vabade elektrivõrgu võimsuste kasutamine ettevõtluse arendamiseks maapiirkondades.
 
“Liit suurendab kindlasti oma aktiivsust eksperdina regiooni ja riigi energiapoliitika uuendamisel. Samuti korraldame praktilisi tegevusi ebakõlade kõrvaldamiseks kohalikul elektriturul,” ütles Liidu juht Tõnis Vare. “See on üks eeldusi jätkusuutliku elektritööstuse ja kogu Eesti majanduse arenguks.”
 
“Kindlasti jätkame tegevust elektritööstuse tööjõu kvalifikatsiooni, ohutuse ja koolituse kvaliteedi tõstmiseks,” sõnas Vare. “Samuti esindame edaspidigi Eesti elektritööstuse huve Euroopa elektritööstuse liidus Eurelectric ja Maailma Energeetikanõukogus.”
 
Kokkuvõtlikult nentis Tõnis Vare, et  majandusharuna peitub elektritööstuses suur ekspordipotensiaal, mille realiseerimine on Eesti majanduskasvu üks kindlamaid allikaid.
 
Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektrivaldkonna tööandjaid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopas. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa elektritööstuste liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige.