Liigu sisu juurde

Toetus nii mere kui maismaa tuuleparkidele püsib kõrge

EMORi septembrikuu küsitluse tulemused näitavad, et Eesti inimesed toetavad tuuleenergia laiemat kasutuselevõttu, sealhulgas meretuuleparkide rajamist kodu lähedale.

EMORi uuring näitab, et 72% Eesti inimestest pooldab meretuuleparkide rajamist ning ligi 70% maismaatuuleenergia laiendamist. Kõige suuremad tuuleenergia kasutuselevõtu toetajad on meie tulevased põlved vanuses 15-34 aastat ja keskmisest kõrgema sissetulekuga. Madalam on toetus vanuserühmas 50-74. Küsitlusest selgus, et meretuuleparki peetakse vajalikuks, kuna see muudab elektrihinda soodsamaks (51% vastanutest arvab nii), panustab Eesti energiajulgeolekusse (49%) ja toodab rohelist energiat, mis on kliimasõbralik (41%).

Kodulähedase meretuulepargi rajamisse suhtuks positiivselt või väga positiivselt lausa 63,5% kõigist vastanutest. Kodu lähedale rajatavasse maismaatuuleparki suhtuvad pigem või väga positiivselt 47% uuringule vastajatest. Sealjuures on huvitav, et tuuleenergia tootmist kodukandis asuvas maismaapargis soosivad enim noored või varases keskeas inimesed vanuses 15-24, 25-34 ja 35-49 aastat (vastavalt 61%, 52,8% ja 51%), seevastu vanuserühmas 50-74 on toetus kodulähedastele maismaaparkidele madalam – 37,9%. Vanuses 75-84 aga tõuseb toetus taas 47 protsendini. Meretuulepargi toetamisel suuri erinevusi vanusegruppide kaupa ei esinenud.

EMOR korraldas küsitluse tänavu septembris. Tegemist oli üle-eestilise omnibuss uuringuga, mis kõnetab umbes 1100 elanikku vanuses 15-84.