Liigu sisu juurde

17.05.2017 Eesti suurim elektri jaotusvõrk lihtsustas väiketootjate liitumist elektrivõrguga

Seoses hajaenergeetika kiire arenguga on Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi lihtsustanud kuni 200-kilovatise nimivõimsusega elektritootjate liitumistingimusi, mis muudab protsessi kiiremaks ja liitujale mugavamaks. Muudatus on vajalik lihtsamaks asjaajamiseks ka tulevikuperspektiivis, sest liginullenergia hoonete direktiivi jõustumisel muutuvad kõik need uued hooned elektritarbijate kõrval ka elektritootjateks.

Elektrilevi ühtlustas väiketootjate liitumistaotluse vormi, vähendas nõutavaid dokumente ja laiendas lubatud inverterite ehk pinge muundamiseks vajalike seadmete nimekirja. Kulli sõnul teevad muudatused kuni 200 kW nimivõimsusega elektritootjatele liitumisprotsessi kiiremaks ja soodsamaks. Kuni 200-kilovatise võimsusega elektritootjatel ei ole üldjuhul enam vaja taotlusele lisada põhimõtteskeemi, seadmete andmelehti ja muid lisadokumente. Samuti pole vajalik täiemahulise elektriprojekti kooskõlastamine ja piisab teostusdokumentide esitamisest.

Lisaks nõutud dokumentide hulga vähendamisele laiendas Elektrilevi inverterite nimekirja ja loobus vähelevinud standardi EN 50438 tüübikatsetuste protokollide nõudmisest. Viimane muudatus võimaldab ka kuni 200-kilovatise võimsusega elektritootjatel kasutada mugavat lähenemist, kus inverterite nimekirjast valitud mudeli puhul ei pea selle vastavust iga kord eraldi tõendama.

Teatud erisused, mis puudutavad liitumistasu arvutamise metoodikat ja võrgulepingu tingimusi, jäävad praegu mikrotootjate (nimivõimsusega kuni 15 kW) ja 16–200 kW nimivõimsusega elektritootjate liitumisprotseduurides veel kehtima. Need muutused on oluliselt ajamahukamad ja vajavad kooskõlastust Konkurentsiametilt. Lisaks tuleb teha muudatusi võrgueeskirjas. Järgmise sammuna on Elektrilevi eesmärk mikrotootjate (kuni 15 kW) ja 16–200 kW elektritootjate liitumisprotseduurid täielikult ühtlustada.