Liigu sisu juurde

17.07.2014 Paide koostootmisjaama generaator sünkroniseeriti elektrivõrguga

Paide koostootmisjaama elektri tootmise seadmed said täna edukalt sünkroniseeritud ning uues jaamas toodetud elekter jõudis esmakordselt võrku ja sealt tarbijateni.

Koostootmisjaama generaatori sünkroniseerimine õnnestus probleemideta ja järgmiste sammudena on eesmärgiks võrgutestide tegemine ja stabiilse elektri tootmise režiimi saavutamine. Samuti lõpetas Paide uue koostootmisjaama ehitaja edukalt torustiku läbipuhked, millega kaasnes ebamugavust tekitanud müra.

Soojuse tootmisega linna kaugküttevõrku alustas uus koostootmisjaam möödunud aasta talvel ja püsivalt käesoleva aasta kevadel, sellega seoses langes Paides ka soojusenergia hind. Kuna koostootmisjaam kasutab kütusena biomassi, aitas see vähendada vedelkütuste osakaalu Paide soojustootmises pea olematuks.

Paide koostootmisjaama elektriline võimsus on 2 MW ja soojuslik võimsus 8 MW. Uus jaam on efektiivne ja keskkonnasõbralik, kütusena kasutab see kohalikku biokütust. Paide koostootmisjaam valmib Keskkonnainvesteeringute Kestuse toel, investeeringu kogumaksumus on 8 miljonit eurot, millest KIK katab 40 protsenti.

Pogi OÜ on soojuse tootja Paide linnas. Lisaks tegeleb ettevõte ka soojustrasside remondi ja ehitusega. Eesti Energiale kuulub Pogi OÜ-s 66,5-protsendiline osalus.