Liigu sisu juurde

18.03.2013 Elektritööstus: elektrivõrguga liitumise nõuded mikrotootjatele tuleb ühtlustada

Eesti Elektritööstuse Liit
PRESSITEADE
18.03.2013
 
Elektritööstus: elektrivõrguga liitumise nõuded mikrotootjatele tuleb ühtlustada
      
Eesti Elektritööstuse Liidu hinnangul on oluline Eestis ühtlustada omatarbeks elektrit tootvate isikute liitumistingimused elektrivõrguga. Liit jätkab koostöös mikrotootjate, võrguettevõtjate ja seadmete maaletoojatega läbirääkimisi elektrivõrguga liitumise tingimuste ühtlustamiseks ja seadusandluse korrastamiseks.
 
“Tänane võrgueeskiri ei erista eraldi nõudeid mikrotootjatele ning mitmed nõuded teevad mikrotootjate jaoks võrguga liitumise põhjendamatult keerukaks või seaduslikult isegi võimatuks. Samuti tekitab küsimusi mikrotootjate poolt toodetud energia mõõtmine ja taastuvenergia toetuste taotlemine,” rääkis Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare. 
 
Mikrotootmise valdkonna arendamiseks Eestis on Liit moodustanud laiapõhjalise töögrupi. Töögrupi eesmärgiks on ühtlustada nõuded ja mikrotootjate liitumine elektrivõrguga selliselt, et liitumine oleks lihtne, protsess üheselt arusaadav ja see arvestaks kogu elektrisüsteemi toimimist. Teiselt poolt on eesmärgiks tagada elektrivõrgu stabiilsus ning kvaliteetne elektrienergia kõikidele tarbijatele.
 
Vare sõnul on Liidu mikrotootjate töögrupi peamiseks väljakutseks kindlasti ühiskondliku kasu tekitamine, sest elektri mikrotootmisega peab saama tegeleda ka madalama sissetulekuga tavatarbija. Samuti peab lahenduse leidma mikrotootjate panustamine elektrivõrku õiglaste võrgutasude kaudu, nii nagu teevad seda teised elektrivõrguga liitunud.
 
„Selle aasta töögrupi esimesel koosolekul lepiti kokku edasine töökorraldus ning jätkatakse liitumise protsesside ühtlustamise, tootmisseadmete standardiseerimise ning taastuvenergia toetuste taotlemise aruteludega. Konkreetsete otsusteni ja ettepanekuteni loodame jõuda käesoleva aasta aprillikuuks,” ütles Vare.
 
Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektrivaldkonna tööandjaid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopa Liidus. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa elektritootjate liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige.