Liigu sisu juurde

18.04.2013 Elektritööstuse Liit: Stockholmis arutatakse elektrituru ühtlustamist

Elektritööstuse Liit: Stockholmis arutatakse elektrituru ühtlustamist
PRESSITEADE
18.04.2013
 
Täna, 18.aprillil toimub Stockholmis Põhjamaade elektritööstuste liidu Nordenergi ja Balti riikide elektritööstuste liitude töökoosolek, kus arutatakse Põhjamaade ühtse regionaalse elektrituru arengusuundi ja elektrituru regulatsioonide ühtlustamise võimalusi.
 
“Riigid on avanud oma elektriturud ja need on laienenud üle riigipiiride. Nüüdseks on tekkinud reaalne vajadus regionaalse elektrituru regulatsioonide ühtlustamiseks ja koostöö aktiviseerimiseks. Samuti on Põhjamaade ja Balti riikide elektritööstustel mõistlik kaitsta oma huve Euroopas ühiselt,” ütles Eesti Elektritööstuse Liidu juht Tõnis Vare. Ta tõi koostöö näideteks riikidevahelist võrguühendust EstLink, Nord Pool Spot elektribörsi ja elektrienergiaga kauplemist üle Euroopa Liidu välispiiri.
 
Eesti Elektritööstuse Liidu ja Nordenergi koostöö põhiteemadeks on jaeturu regulatsiooni ühtlustamine ja üle Euroopa Liidu välispiiri elektrienergiaga kauplemise põhimõtted . Samuti pööratakse tähelepanu elektritööde teostamisega seotud reeglite ühtlustamisele.
 
“Põhjamaade ja Balti riikide elektritööstuse liidud ei esinda üksikute energiaettevõtete huvisid, vaid eesmärgiks on regiooni ettevõtete ühishuvidel põhinev koostöö, mis tagaks õiglase regionaalse elektrituru,” lausus Vare.
 
Nordenergi asutati, et kaitsta riikide elektritööstuste ühishuve eesmärgiga toetada hästi toimivat ühtset Põhjamaade elektriturgu. Nordenergi liikmeteks on Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi elektritööstuste liidud. Koostöös osalevad peale Nordenergi liikmete ka Eesti, Läti ja Leedu elektritööstuste liidud.
 
Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektrivaldkonna suuremaid tööandjaid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopas. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa elektritööstuste liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige.
 
Tõnis Vare
Eesti Elektritööstuse Liit
tegevjuht
+372 58 60 5357