Liigu sisu juurde

18.10.2012. Avameretuuleparkide planeerimine sai rohelise tule

Avameretuuleparkide planeerimine sai rohelise tule
18.10.2012
 
Eesti valitsus kiitis heaks Pärnu ja Hiiu maakondadega piirnevate merealade ruumilise planeerimise. See on kauaoodatud ja tähtis samm meretuuleparkide võimaliku asukoha uurimise seisukohalt.
 
Merealade ruumilise planeerimisega pole Eestis varem tegeletud, kuid vajaduse selle järele tingis kasvav huvi merealade erinevaks kasutamiseks, sh on suurenenud huvi kasutada merealasid energia tootmiseks ja meretuuleparkide rajamiseks.
Planeeringu koostamise tulemusel püütakse leida ühelt poolt parimad lahendused inimtegevuste jaotusele merealal ning teisalt tuleb tagada mereala ökosüsteemi kaitse.
 
Planeeringu koostamine on avalik protsess, kuhu  kaastakse erinevaid huvigruppe, mis aitab tasakaalustada osapoolte huve. Muu hulgas tuleb arvestada merepõhja iseärasusi, seal asuvaid objekte, maardlaid, väljakujunenud kalapüügikohti aga ka kaitse- ja hoiualasid.
 
Merealade planeerimine peaks lõppema 2016. aastal, sellele järgneb Hiiu ja Pärnu maavanemate poolt maakonnaplaneeringute koostamine ning planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine.