Liigu sisu juurde

20.01.2015 Keskkonnaamet kinnitas ENMAK 2030 keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande

Keskkonnaamet kiitis 14.01.2014 heaks Eesti uue energiamajanduse arengukava (ENMAK 2030) keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande. Heakskiidetud aruanne on “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” eelnõu vastuvõtmise eelduseks Vabariigi Valitsuses.

Energiamajanduse arengukava eelnõu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi www.mkm.ee ja www.energiatalgud.ee veebilehtedel.

ENMAK 2030 eelnõu tekst ise on hetkel erinevate ministeeriumite ja ametkondade vahelisel kooskõlastamisel.