Liigu sisu juurde

20.03.2018 Algas vastuvõtt kütuste keemia ja tehnoloogia magistrikavale Virumaa kolledžis

TTÜ inseneriteaduskonna Virumaa kolledžis saab omandada kütuste keemia ja tehnoloogia  magistrikraadi alates 2012. aastast. Selle eriala avamine oli tingitud kütusetööstusettevõtete vajadusest vastava haridustasemega spetsialistide järele. Käesoleval ajal ei valmista ükski kõrgkool Eestis ette magistritasemel kütuse valdkonna spetsialiste. Eriala lõpetajad töötavad edukalt kütuse- ja keemiatööstuses, samuti uurimis- ja katselaborites.

2018. aastal kiideti heaks kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppekava uus versioon. Selle väljatöötamiseks moodustati programminõukoda, kuhu kuuluvad Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi, Eesti Keemiatööstuse Liidu, kolledži õppejõudude ja üliõpilaste esindajad. Õppekava koostamisel võeti arvesse eelkõige nii partnerettevõtete soovitusi kui ka vilistlaste tagasisidet.

Uus õppekava on piisavalt paindlik ja võimaldab arvestada üliõpilaste huvide ja vajadustega nii õppeainete valikul kui ka õppetöö korralduses. Valikained pakuvad võimalust laiendada ning süvendada teadmisi kütuste keemia ja tehnoloogia erinevates valdkondades, andes magistrantuuri lõpetajatele võimaluse valida kas teadus- või tootmissuund.  Suurt tähelepanu pööratakse kaasaegsete IKT-lahenduste rakendamisele ja erinevate erialade üliõpilaste (keemiatehnoloogide, telemaatika spetsialistide jt) interdistsiplinaarsele õppele, st eri valdkondade tudengite koostööle praktiliste ülesannete lahendamisel. Tulles vastu töötavatele õppuritele, toimub õppetöö reedest pühapäevani.

Vastuvõtt uuendatud magistriõppekavale toimub juba sel aastal. Magistriõppesse sisseastumiseks peab omama kõrgharidust keemiaalasel või lähedasel erialal. Erialale kandideerimiseks tuleb esitada CV ja läbida vestlus, kuhu saab registreeruda juba alates jaanuarist kindlaksmääratud perioodidel.

Vastuvõetute pingerida moodustub vastavalt konkursi tingimustes etteantud kriteeriumitele. Magistriõppe vastuvõtt on lävendipõhine ja pärast vestlust selgub, kas sügisel saab õpinguid alustada. Suvel tuleb läbi SAIS-õppeinfosüsteemi esitada avaldus ja hiljem õppekoht kinnitada.

Täpsem teave on saadaval TTÜ inseneriteaduskonna Virumaa kolledži kodulehel.