Liigu sisu juurde

20.04.2016 Põlevkivituha kasutamine põllumajanduses on reaalsus

Alates 21. aprillist alustatakse Enefixi kaubamärgi all põlevkivituhast mullaparendaja hulgimüüki põllumajandus- ja aiandusettevõtetele. Eesti Maaülikool ja suurtalupidajad on uurinud praktikas põlevkivituha mõju mullale ning saadud uuringutulemused kinnitavad igati põlevkivituha positiivset mõju mullale ja vilja saagikusele.

Põlevkivituhka on kasutatud happeliste muldade neutraliseerijana pikka aega. Eestis on muldade happelisuse probleem teada olnud juba alates 20. sajandi algusest. Esimesed muldade lupjamiskatsed tehti 1930 aastatel Tartu Ülikooli mullateaduste ja agrikultuurkeemia õppetooli poolt. Efektiivsema ja kättesaadavama materjalina hakati põlevkivituhka kasutama muldade happesuse neutraliseerijana alates 1950 aastatest.

Enefix mullaparendaja tekib kui põletatakse põlevkivi elektri tootmiseks ja sealt tekib kõrvalsaadusena tuhk. Mullaparendajate ehk agrolupjade/lubiväetiste seisukohalt sobib põlevkivituhk põllumajanduses kasutamiseks hästi, sest selle kaltsiumisisaldus ja äärmiselt väike graanulite suurus annab tootele erakordselt hea neutraliseerimisvõime. Lisaks sisaldub põlevkivi tolmtuhas olulisel määral mullale ja taimedele varajases kasvufaasis vajalikke mikroelemente nagu magneesium, kaalium, fosfor ja räni. Samuti on põlevkivi tolmtuhas teisigi olulisi elemente nagu vask, fosfor, magnaan, koobalt ja tsink. Enefix mullaparendajaga läbi viidud uuringud näitavad, et põletatud põlevkivi tolmtuha järjepidev kasutamine vähendab oluliselt mulla happelisust ja suurendab liikuva kaltsiumi sisaldust künnikihis ca 11,7 korda. Samuti on uuringud tõestanud ka positiivset mõju vilja saagikuse osas.

Kindlasti ei ole põlevkivituhal seosest radioaktiivsusega ning samuti pole tegemist petrokeemia utmisjäägi ehk poolkoksiga, nagu vahel ekslikult arvatakse. Lisaks tuleb kummutada ka müüt, mille kohasel ei saa Enefixi talvel põldudele laotada – tegelikult pole siin mingeid piiranguid, kuna tegemist ei ole väetisega, vaid meliorant-agrolubjaga. Põllumehed saavad laotada Enefix mullaparendajat oma maale aastaringselt ning ei siin puuduvad igasugused lumikatte paksusest või pinnase pehmusest tulenevad piirangud.

Aprillis alanud Enefix kaubamärgi kasutuselevõtuga soovitakse teadvustada mullaparendajat meie põllumajandussektoris tõestatud toime ja kvaliteediga tootena, mille koostiseks on põletatud põlevkivi tolmtuhk ja mille toime kvaliteetse agrolubja-lubiväetisena on leidnud kinnitust nii akadeemikute kui ka praktikute poolt.