Liigu sisu juurde

21.04.2015 Toimus Eesti Elektritööstuse Liidu ja EURELECTRIC kohtumine

Teisipäeval, 21.aprillil 2015 toimus kohtumine Eesti Elektritööstuse Liidu ja EURELECTRIC vahel. Eesmärk oli täpsustada Euroopa Elektritööstuste Liidu EURELECTRIC seisukohti Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika valdkonnas, selgitada Eesti Elektritööstuse Liidu kui EURELECTRIC liikme prioriteete aastaks 2015 ning arutleda Euroopa ja Eesti energeetikasektori sõlmprobleemide üle.

Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare sõnas, et Euroopa Liidu ühtse kliima- ja energiapoliitika kujundamine on eluliselt oluline teema ning osalemine rahvusvahelistes liitudes kahjuks ka üks vähestest võimalustest ennast kuuldavaks teha ja kaasa rääkida. “Meie EURELECTRIC liikmelisuse tähtsus seisneb asjaolus, et võrdse partnerina üleeuroopalises organisatsioonis võetakse meie seisukohti kindlasti kuulda ja arvestatakse nendega, sest otsustamine toimub mitte liikmete suurusest lähtuvalt vaid konsensuse alusel. See eeldab erinevatest Euroopa riikidest pärinevate liikmesliitude ühtset lähenemist kliima- ja energiapoliitikale ning ühisosa leidmist, sest ainult koostöö on tulemuslik ja edasiviiv,” nentis Vare.

Samuti selgitati kohtumisel külalistele Brüsselist põlevkivitööstuse tehnoloogia eripärasid ja arenguid, analüüsiti keskkonna seisukorra parendamiseks tehtud edusamme meie energeetikasektoris ja arutleti Euroopa Liidu kliimapoliitika probleemide üle ning päeva lõpus tutvuti Iru elektrijaama kaasaegse ja efektiivse jäätmeenergiaplokiga.

 

Eesti Elektritööstuse Liit on Eestis asuvate elektritootjate, võrguettevõtjate ning elektrimüüjate ja neile teenust osutavate ettevõtete huvide esindusorganisatsioon ning Euroopa Elektritööstuste Liidu EURELECTRIC liige.