Liigu sisu juurde

22.12.2014 ENMAK 2030 on avaldatud eelnõude infosüsteemis

19.12.2014 avaldati Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemis “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” (ENMAK 2030) eelnõu, mis on esitatud kooskõlastamiseks ministeeriumitele ja Riigikantseleile.

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 koostamine algatati Vabariigi Valitsuse poolt 08.08.2013 otsusega. Vastavalt heakskiidetud arengukava koostamise ettepanekule koondab nimetatud arengukava aastani 2030 elektrimajanduse, soojamajanduse, kütusemajanduse ja transpordisektori energiakasutuse ja elamumajandusega seonduvad tuleviku tegevused.

Kuna energiamajanduse arengukava eelnõu koondab elektrisektori energiakasutuse ja selle tuleviku tegevused, siis mõjutab kehtima hakkav regulatsioon oluliselt elektritööstuse kui terviku tegevust ning seetõttu võttis Eesti Elektritööstuse Liit protsessist aktiivselt osa ja esitas ka omapoolsed ettepanekud.

 

Eesti Elektritööstuse Liit on Eestis asuvate elektritootjate, võrguettevõtjate, elektrimüüjate ja neile teenust osutavate ettevõtete huvide kaitsmise esindusorganisatsioon ning Euroopa Elektritööstuste Liitude EURELECTRIC liige.