Liigu sisu juurde

29.03.2019 ETL Taastuvenergia ümarlaud

Lugupeetud taastuvenergia huviline!

Eesti taastuvenergia areng vajab uut ühiselt antud hoogu, et suudaksime täita endale võetud kohustused Euroopa Liidu ees. Selleks on vaja leida lahendused tekkinud takistustele ja ühtemoodi lahti mõtestada vajalikud ühised tegevused.

Eesti Elektritööstuse Liit korraldab 09.aprillil 2019 algusega kell 10.00 Taastuvenergia ümarlaua, mille tegevuse eesmärgiks on taastuvenergia tasakaalustatud arengule igakülgne kaasaitamine läbi protsessi eestvedamise. Üritus toimub Tallinnas, Lelle 22 ruumis Tulevik. 

Koostöövõrgustiku loomisega soovime luua ühist infovälja ja koondada kompetentsi kuidas luua taastuvenergias tõhusaid regulatsioone/meetmeid/poliitikaid, millega oleks tagatud läbipaistev, turupõhine ja püsiv taastuvenergia areng ning loodud eeldused tootmisvõimsuste tekkele, millega suudaksime täita riigi poolt Euroopa Liidu ees võetud taastuvenergia kohustusi. 

Teemadena on arutelu all desünkroniseerimise võimalikud mõjud, riigi kliima- ja energiapoliitika kava 2030, elektrivõrguga liitumine ja tehnilised tingimused, taastuvenergia tasu ja toetused, s.h. vähempakkumised, riigikaitselised piirangud jm.

Registreerida saab üritusele siin: Taastuvenergia ümarlaud

Päevakava:

10.00.-10.10.  Avasõnad – Hando Sutter, Eesti Elektritööstuse Liidu juhatuse esimees

10.10.-10.30.  Taastuvenergia arengud Eestis 2020+ (REKK 2030, vähempakkumised jm) – Liina

                        Ruuder, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

10.30.-10.50.  Sünkroniseerimise mõjud taastuvenergia arengule – Oleg Tsernobrovkin, Elering

10.50.-11.20.  Töögrupid (probleemide kaardistamine, võimalikud lahendused)

11.20.-11.45.  Kokkuvõte töögruppide tööst

11.45.-12.00.  Energiapaus ja vaba arutelu

 

Peatse kohtumiseni!