Liigu sisu juurde

30.06.2015 Tarkvõrgu algupärase terminoloogiastandardi koostamine on alanud

Eesti Standardikeskus on registreerinud uue tehnilise komitee EVS/TK 58 “Tarkvõrk”, mille asutajaliige on ka Eesti Elektritööstuse Liit. Komitee tegeleb tehniliste küsimustega, mis jäävad vahemikku energia mõõteseadmest kuni lõppkasutaja rakenduseni. Komitee eesmärk on parimate võimalike tehniliste lahenduste otsimine, analüüsimine ja soovituste tegemine.

Tarkvõrk komitee on alustanud algupärase Eesti standardi “Tarkvõrk. Terminoloogia” koostamist. Dokument esitab tarkvõrku liidetavate intelligentsete elektrooniliste seadmete struktureeritud andmemudelite koostamisel, tüüpiliste rakenduste funktsionaalse arhitektuuri täiustamisel, juhtimissüsteemide vahelisel kooskõlastatud infovahetusel ning põhilistes rollides toimivate tarkvõrgu subjektide omavahelisel suhtlemisel kasutatavad terminid ja määratlused.

Algupärane standard on arvatud komitee 2015.a. tööprogrammi ning standardikavandi kahekuuline arvamusküsitlus on planeeritud 2015.a. lõppu.

Tarkvõrk on energiavõrk, mis suudab kuluefektiivselt integreerida sellesse ühendatud kasutajate (energiatootjad, tarbijad) käitumise ja tegevused, et tagada tõhus ja jätkusuutlik energiasüsteem madalate kadude ning kõrge kvaliteedi, varustuskindluse ja ohutusega. Võtmetähtsust omab tarkvõrgu jaoks integreerimine, mis puudutab energia tootmise, transportimise, jagamise, salvestamise ja tarbimise komponente ja neid ühendavaid infosüsteeme ning rakendusi.