Liigu sisu juurde

30.09.2016 Esmakordselt Eestis on võimalus saada jaotusvõrgu elektriku kutsetunnistus

30. septembril alustavad esimesed 20 elektrikut aastast koolitust, et saada esimesena Eestis jaotusvõrgu elektriku kutsetunnistus. Koolituse läbiviimiseks on jõud ühendanud Elektrilevi, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit ja Tallinna Polütehnikum.

Mitmeid aastaid on proovitud jaotusvõrgu elektriku õpet alustada ning tänu ühisele jõule on täna esimene grupp elektrikuid aastapikkust jaotusvõrgu elektriku 4-nda taseme kutseõpet alustamas.

Kvaliteetselt tehtud tööd ja õiged töövõtted tagavad võrguseadmete töökindluse ja vähendavad rikkeid, samuti on tehnilised teadmised ja kogemused vajalikud elektriohu ja traagiliste õnnetuste vältimiseks. Elektritarbijale väljendub kutseõppe kasu kasvavas tööde kvaliteedis – võrgutööd saavad tehtud ja rikked kõrvaldatud kiiremini ning tänu õigetele ja ühtlustatud töövõtetele on tulemus kestvam. Juba töötavatele elektrikutele kvaliteetse täiendõppe pakkumine on väga oluline, kuna koolipingis jaotusvõrgu elektrike ei õpetata. Mehed, kes praegu töötavad, omandasid teadmised nende kõrvalt, kes 20 aastat tagasi olid võrguelektriku kutset õppinud kuid töötajalt töötajale kogemuste ülekandmisel ei ole tagatud süsteemsus, kvaliteet ja täielikult ohutud töövõtted, sest selle tagab ainult süsteemne õppeprogramm ja seega on see äärmiselt oluline.

Tänavu alustanud õppeprogrammile on 11 erinevat elektritööde firmat saatnud 20 õppurit ja 16 kogenud juhendajat, kes õppureid kogu aasta vältel toetamas ja juhendamas on. Koolitus toimub tsükliõppena. Elektrilevi õppeväljakule tullakse paaril korral kuus kaheks-kolmeks päevaks, kuulatakse teooria loenguid ja kinnistatakse kuuldut kohe praktiliste ülesannetega õppeväljakul. Õppetsüklite vaheajal praktiseeritakse õpitud töökohal.

Jaotusvõrgu elektrike õppe eesmärgiks on tõsta elektrike pädevust ja oskusi, et aidata sellega kaasa tulemuslikule ja kvaliteetsele tööle. Oktoobrikuus loodame alustada ka teise 20 õppuriga grupiga ning järgmise nelja aasta jooksul on eesmärgiks seatud 150 jaotusvõrgu elektriku koolitamine. Koolitusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest.